Genesis 48

Jekoptä Josep nanakiyat kon man yäwetkuk

It yäpmäŋ äroŋtäŋgän Josep manbiŋam ŋode iwetkuŋ; Nanka käyäm täyak yäk. Ude iwerirä Joseptä nanakiyat Manase Efraim yämagurän yäpmäŋ oranitä yotken kuŋkuŋ. Päŋku ahäŋirä äma kubätä Jekop iwetkuk; Nanaka äbätak yäk. Ude iwerirän nadäŋ moreŋ aku itkuk. a  Täŋpäŋ Josep iwetkuk; Nadätan? Anutu Kehäromi Mähemitä Lus yotpärare Kenan komeken bian ahäŋ namiŋpäŋ ŋode näwetkuk; Näkä nadäŋ gamiŋira äpetkaye nanakaye, äbekaye, oraŋkaye mäyap ahäŋ bumbum api täneŋ. Täŋpäkaŋ gäk äma mäyap täŋo nani pähap täŋiri äbotkayeta kome ŋo yämiŋira inita biŋam yäpmäŋpäŋ kome ŋo mähemi api täneŋ. Anututä ude näwetkuk. Näk Isip komeken nämo äbäŋira nanakayat Isip komeken ahäŋkumäno uwä näka biŋam! yäk. Efraim, Manase uwä nanaknayat Ruben kenta Simeontä it namikamän ude itdeŋta yäwani yäk. Täŋ äpetkaye nanakaye mäden ahänayäŋ täŋo unitä gäkŋata biŋam kaŋ täŋput yäk. Mäden ahänayäŋ täŋo uwä tuäni monäni yarä u wäpi terak kome mähemi api täneŋ. b  Näk Mesopotemia komeken naniktä äbäŋira Efrata yotpärare keräp taŋirän Kenan komekengän webena Reseltä kädet miŋin kumbuk. Kumäŋirän butewaki nadäŋpäŋ äneŋkut. (Apiŋowä Efrata yotpärare u wäpi Betlehem yäŋ iwet täkaŋ).

Eruk Jekoptä Josep nanakiyat yabäŋpäŋ iwet yabäŋkuk; Ai! Nanak ŋo netä täŋo? Yäwänä Joseptä nani iwetkuk; Nanaknayat kome ŋo irira Anututä namiŋkuko u yarä ŋobayäŋ yäk. Yäwänä Jekoptä yäŋkuk; Yepmaŋpi dubinaken äbänkaŋ kon man yäwera yäk. 10 Jekop tägawani täŋirän dapuri waŋkuŋo unita oraniyat ket nämo yabäŋpäŋ-nadäŋkuk. Ude täŋkaŋ Joseptä nanakiyat orani dubiniken yepmaŋirän bäyaŋ yämiŋpäŋ bumumiken yeŋkuk.

11 Ude täŋpäŋ Josep ŋode iwetkuk; Näk äneŋi nämo api gabäwet yäŋ nadäŋkuropäŋ Anututä nadäŋirän gäk nanakayatkät bok tabätat. 12 Ude iwerirän Joseptä nanakiyat orani bakäniken nanik pudätpäŋ yepmaŋpän irirän iŋami kome terak yäpän äpmoŋkuŋ. 13 Ude täŋpäŋ Jekop keri käpmäk käda nanaki monäni Efraim teŋkuk. Täŋpäŋ keri bure käda nanaki tuäni Manase teŋkuk. 14 Joseptä ude yepmaŋirän Jekoptä keri bure käda tuäni Manase gwäkiken penaŋipäŋ keri kowat irepmirän keri bure käda monäni Efraim gwäkiken peŋkuk. Peŋpäŋ keri käpmäk käda Manase gwäkiken peŋkuk. 15 Ude täŋpäŋ nanaki Josep kon man ŋode iwetkuk;

Nana Aisak ba orana Abraham, Anututä yabäŋ yäwarirän iŋamiken kuŋatkumän. Anutu unitägän näka watäni itkukotä itak. Unitä nanak yarä ŋo kon täŋ yämän.
16 Täŋkaŋ Aŋero, komi butewaki mebäri mebäri uken nanikpäŋ nämagutkuko unitä nanak yarä ŋo kon täŋ yämiŋirän näkŋo wäpnatä yarä ŋoniterak pat yäpmäŋ kuyon, ba nana Aisak, orana Abraham unitäŋo wäpitä bok. Anututä nadäŋ yämiŋirän nanak yarä ŋonitä nanak weŋbäyak täŋirän kome terak ahäŋ bumbum kaŋ täŋput.
17 Kon man ude yäŋ paorirän nanitä keri bure käda Efraim gwäkiken peŋkuko unita Joseptä kawän nämo tägawäpäŋ nani keri bure käda yäpmäŋkaŋ Efraim gwäkiken nanik Manase gwäkiken pewayäŋ yäpuk. 18 Ude täŋpäŋ yäŋkuk; Nan! Ude nämo. Nanak ŋonitä intäjukun nanik unita ketka bure käda ŋo tuä gwäkiken pe! 19 Yäwänä Jekoptä Josep täŋo man utpäŋ yäŋkuk; Näk nadäwa tärewäkaŋ ude täyat yäk. Manase u äma wäpi biŋam ikek itpäŋ kuŋarirän oraniye mäyap api ahäneŋ. Upäŋkaŋ monänitä irepmitpäŋ nanakiye oraniye äma äbot pähap täŋpäŋ api itneŋ. 20  c  Ude yäŋpäŋ kepma ugän kon man äneŋi kubä ŋode yäkgän täŋkuk; Kämi-kämi Isrel ämawebetä äma kubä kon man iwerayäŋ nadäŋpäŋä ek wäpjek terak wohutpäŋ ŋode api yäneŋ; Anututä Efraim Manase täŋkentäŋ yämiŋkuko gäk udegän täŋ gamiton! Jekoptä ude yäŋpäŋ monäni Efraim intäjukun peŋpäŋ tuäni Manase mäden teŋkuk.

21 Jekoptä ude täŋpäŋ nanaki Josep ŋode iwetkuk; Nadätan? Näk kumbayäŋ täyat upäŋkaŋ Anututä gäkkät itpäŋ kämiwä tämagut yäpmäŋ orajiyetä kome kujatken äneŋi api kwek yäk. 22 Täŋpäkaŋ Amo ämawebe äbot däpmäŋpäŋ yäwat kireŋpäŋ komeni wäpi Sekem yäyomägatkuro u notkaye ätuta biŋam nämo, gäka biŋam ganiŋ kiretat yäk.

Copyright information for `IOU