Psalms 136

Anututa bänep täga kap tewani

a  Ekäni u täŋkentäk säkgämän täŋ nimik täyak unita bänep täga pähap nadäŋ imina!
Imata, unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo patkukotä pätak, api pat yäpmäŋ ärowek.
Anutu intäjukun-inik itak unita bänep täga nadäŋ imina!
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

Ekäni ärowani intäjukun-inik itak u iniŋ oretna!
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

U kubä-tägän kudän kudupi ini pärik kubä pewän ahäk täkaŋ.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

b  U iniken nadäk-nadäk terak kunum pewän ahäŋkuŋ.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

c  Täŋkaŋ komewä ume taŋi pähap u bämopiken täŋpäŋ peŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

d  Ude täŋkaŋ edap dapuri kenta komepak täŋpäŋ yepmaŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

Edap dapuriwä kepmata watäni itta teŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

Täŋ, komepak kenta gukä bipanita watä itta yepmaŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

10  e  Ekäni unitä Isip nanik täŋo nanak ämani intäjukun ahäwani u däpmäŋ moreŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

11  f  Täŋkaŋ Isrel äbot Isip nanik yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ äpämaŋ kuŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

12 Iniken kehäromi terak keritä ude uwä täŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

13  g  Täŋkaŋ Gwägu Gämäni bämopgän däpmäŋ täkŋeŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

14 Ude täŋkaŋ ämawebeniye bämop ugän yämagut yäpmäŋ kuŋpäŋ säkgämän yepmaŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

15 Täŋpäkaŋ Isip nanik täŋo intäjukun äma ba komi ämaniye u täŋpewän ume gänaŋ äpmoŋ moreŋkuŋ.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

16  h  Täŋkaŋ ämawebeniye kome kawukiken yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ kuŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

17 U kome ätu täŋo intäjukun äma kehäromi kehäromi däpmäŋ moreŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

18 Bureni, u intäjukun ämaniye wäpi biŋam ikek däpmäkgän täŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

19  i  Amo nanik täŋo intäjukun äma wäpi Sihon u kumäŋ-kumäŋ utkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

20  j  Ba Basan nanik täŋo intäjukun äma wäpi Oki u kumäŋ-kumäŋ utkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

21 Ude täŋkaŋ komeni kujat u ämawebeniyeta yäniŋ kireŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

22 Kome u Isrel ämawebe, epän ämaniye unita yämiŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

23 Täŋpäkaŋ iwantä ämikken nirepmirirä nibäŋ äwaräkuk nämo täŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

24 Nämo, u iwan keri terak nanik nimagutkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

25 Ekäni uwä imaka irit ikek päke u kudupta ketem yepmäŋ towik täyak.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.

26 Unita Kunum täŋo Anutu unita bänep täga man iwet täkäna!
Imata, unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo patkukonitä pätak, api pat yäpmäŋ ärowek.
Copyright information for `IOU