Psalms 51

Wakini yäŋahäk-ahäk

Devit Basiba kubo täŋirän Natantä kaŋ-yäŋkuko unita nadäŋpäŋ man ŋo kudän täŋkuk.

a, b  Anutu, gäk butewaki mähemi unita näka butewaki nadäŋ namisi. Butewaki nadäŋ namiŋpäŋ wakina kudup ketäreŋ nami.
c  Ude täŋkaŋ wakiwakina ärut paktaŋ nami.

d  Anutu, momi äma näk, wakina unita nadäwätäk täŋpäŋ kuŋat täyat.
e  Momina uwä ämaken nämo, gäkkengän täŋkut. Imaka u täŋira gäkä nabäŋiri taräki täŋkuk.
Unita iŋam man näwetkuno u burenigän näwetkun. Ba täktäkna yäpmäŋ daniŋkuno u siwoŋigän yäpmäŋ daniŋkun.
f  Wära! Kädet wakina ŋowä kädet kodaki nämo täyat. Nämo! Näk meŋnatä momikät bok bäyaŋpäŋ nepmaŋkuk.
Täŋpänkaŋ momi täŋpani pen udegän it yäpmäŋ äbätat.

g  Anutu, gäk näkä jop manman yäkta gäripi nämo nadäk täyan unita gäkŋaken nadäk-nadäk bureni näwoŋäre.
h  Täŋpäŋ gäk momina ketäreŋ namiŋiri pakigän-inik ira.
i  Bureni Anutu, bäräpi pähap namiŋkuno u ketäreŋ namiŋpäŋ bänep oretoret peŋ nami.
j  Momi täŋkuro u ärut paktaŋ namiŋpäŋ momina unita kaŋ täŋguŋta!

10  k  O Anutu, gäk bänep pakigän pewi ahäŋ namikot. Bänepna täŋ kodaktaŋ namiŋiri gäkgänpäŋ kaŋ gäwaräntäwa!
11  l  Iŋamkaken nanik näwat kireweno, Anutu. Ba gäkŋaken Munapikka nomägareno!
12  m  Bian gäkŋata biŋam nämaguriri bänep oretoret nadäŋkuro u, apiŋo bänep oretoret udegän täŋ namisi yäŋ nadätat!
Gäkŋo man iwatta gäripi pewi ahäŋ namänkaŋ gäkä mehamtäŋ namiŋiri man u buramiwa.

13  n  Ude täŋ namiŋiri peŋawäk äma gäkŋo kädet siwoŋi api yäwoŋärewet. Täŋira momi äma udewanitä bänepi api sukureneŋ.

14  o  Anutu, yäpätägak ämana, näk kumäkta biŋam täyat upäŋkaŋ näk kumäŋ-kumäŋ nämo nuren. Ude täŋpayäŋ täno uwä bänep oretoret terak gäkŋo kudän siwoŋi u pen api yäŋahäk täŋpet.
15  p  Ekäni, mena jinom täŋpidäm taŋiri wäpka biŋam yäŋahäŋpäŋ ganiŋ orera!

16  q  Nadätat! Anutu, oraŋ gamikta gupe käbäŋi nikek ijiŋ gamik-gamikta bitnäk täyan. Unita gäripi nadäwipäŋ uyaku ijiŋ gamitet.
17  r  Upäŋkaŋ oraŋ gamik-gamik kädet gäkä gäripi nadäk täyan uwä ŋode; Äma manka buramiŋpäŋ gämotkaken kuŋat täkaŋ unita gäripi nadäk täyan.
Näk nadätat, gäk äma iniken momita nadäŋ bäräp täŋpäŋ inita nadäwä äpani täk täkaŋ äma udewanita mäde nämo ut yämik täyan.

18 Anutu, gäkŋaken gärip iwatpäŋ ämawebe Jerusalem nanik täŋkentäŋ yämiŋiri säkgämän kaŋ irut. Täŋpäŋ Jerusalem täŋo yewa pähap äneŋi täŋkodak taŋpäŋ kaŋ pe!
19 Ude täŋiri ämatä gupe käbäŋi nikek ijiŋ gamiŋirä gäripi taŋi api nadäwen.
Copyright information for `IOU