Psalms 7

Äma ŋo bäräpi nadäŋkaŋ Anutuken gera yäŋkuk

a  Ekäni Anutuna, iwanaye yabäŋ umuntaŋ gäkken käbop itta ärek täyat. Täŋkentäŋ namiŋiri äma näk kumäŋ-kumäŋ nutnayäŋ näwarän täkaŋ uwä nutneŋtawä.
Täŋ ämatä täŋkentäŋ namikta nämo iräwä, iwanayetä tom ägwäri ude wädäŋ gärepmäŋ päŋku gupna api yäpmäŋ däkŋeneŋ.

b, c  O Ekäni Anutuna, näk kudän waki kubä nämo täŋkut yäŋ nadätat. Upäŋkaŋ näkken kudän waki ätu itneŋo, ba not kubäta täŋpäwak täŋpero, ba notnapak täŋ-ikŋatpäŋ man uterak yäŋmaŋpa äroweko, ba jop nadäŋ iwanaye täŋpäwak täŋpero u täŋpäwä, eruk ŋode täga täŋpen;
Iwanaye jop yabäŋiri näwarän täŋpäŋ kaŋ nepmäŋirut! Nut-maŋpä äpmoŋpapäŋ kumäŋ-kumäŋ täga api nutneŋ. Täŋpäŋ gupna kome terak jop uken täga api pewä pärek.

d  Upäŋkaŋ näk ude nämo täŋpani unita Anutu, gäk kokwawak pähap nadäŋkaŋ akuŋpäŋ iwanaye nutnayäŋ piä bumta täkaŋ u däpmäŋpäŋ yäwat-kire!
Imata, gäkäwä kudän siwoŋitagän nadäk täyan unita äbä täŋkentäŋ namisi.
e  Ude täŋpäŋ punin unu itkaŋ ämawebe kuduptagän yäweri gämotkaken irirä yabäŋ yäwasi.
f  Gähäwä ämawebe kuduptagän täŋo kudän yäpmäŋ daniwani unita Ekäni, iwanaye iŋamiken näka äma siwoŋi yäŋ näwet!
Imata, näk waki täŋira kowata yäpmäkta yäwani nämo yäŋ nadätan unita.
g  Anutu, gäk äma siwoŋi pähap. Gäk äma täŋo nadäk-nadäk ba gäripini kudup nadäwi tärek täkaŋ.
Unita gäk äma waki täŋo kudän waki kudup kaŋ pewi paorut. Täŋkaŋ äma siwoŋita gwäki täga kaŋ yämi.

10  h  Ämawebe, in nadäkaŋ? Anutu u näkŋo watä ämana. Äma unitäŋo man buramik täkaŋ u täŋkentäŋ yämik täyak.
11  i  Anutu uwä man yäpmäŋ daniwani tägagämän. U äma wakiwaki nämo yabäŋ oretpäŋ kowata yäpmäkta biŋam yäŋtäreŋ yämik täyak.
12  j  Täŋpäkaŋ äma waki u kudän waki nämo penayäŋ täŋo uwä Anututä päip boham täŋo meni api wädäwek. U äpa topmäŋkaŋ gwäjikta pidäm täyak.
13  k  Täŋpäŋ ämik täŋo tuŋum komi komi u yäpmäŋpäŋ kuwek kädäp mebet ikek äma u yamäkta täŋtuŋum täyak.

14  l  Eruk, äma waki unita nadäwut. U kudän waki täkta tawaŋ pek täkaŋ. Täŋkaŋ täŋikŋarani kudän mebäri mebäri wari wari täk täkaŋ.
15  m  Uwä äma ätuta buŋep täk täkaŋ. Upäŋkaŋ buŋep iniken unitä api äyäŋutpäŋ yepmäŋirek.
16  n  U udegän, kudän waki iniken unitägän äyäŋutpäŋ ini terak täŋpäwak api pewän ahäneŋ.

17 U kawut! Anutu u siwoŋi pähap unita bänep täga iwet täyat. Täŋpäŋ Ekäni Anutu ärowani unitäŋo wäpi biŋam kap terak iniŋoret täyat.
Copyright information for `IOU