Psalms 95

Iniŋoret mankät jukuman

Ämawebe, in äbut! Äbäkaŋ Anututa iniŋoret kap teŋ imina! Anutu u watä it nimiŋkaŋ umuri-ken nanik nimagut täyak unita iniŋ oretna!
Iŋamiken ahäŋpäŋ bänep täga kap iniŋ ubiŋ tena!

Nadäkaŋ? Ekäni u Anutu pähap. Uwä wäbät ba imaka anutu yäŋ yäwet täkaŋ u kudup intäjukun-inik it yämik täyak.
Ume kubat ba pom käroŋi käroŋi kuduptagän u Ekäni täŋoniktä itkaŋ.
Ini-tägän kome ba gwägu pähap yäŋirän ahäŋkuŋo unita mähemi bureni-inik itak.

Unita in äbut! Ekäni nin kudup täŋpäŋ-nipmaŋpani u dubiniken äbäŋpäŋ gwäjiŋ äpmoŋpäŋ iniŋ oretna!
a, b  Uwä nintäŋo Anutu itkaŋ yawakiye ude iritna nibäŋ niwatpäŋ ketem nipmäŋ towik täyak.

c, d  Unita Ekänitä ŋode niwerirän nadäna; Äbekjiye orajiyetä bian Meriba Masa komeken näkŋo man bitnäŋpäŋ ärowani täk täŋkuŋo u in udegän nämo täneŋ.
Apiŋo näkŋo man nadäŋ parit ärowani nämoinik täneŋ yäk.
Nämo! Näk imaka tägatäga täŋira yabäŋkuŋo upäŋkaŋ äbekjiye orajiye uwä mäde ut namikinik täŋkuŋ.
10  e  Ude täŋ namiŋirä kokwawak nadäŋ yäpmäŋ kuŋira obaŋ 40 ude täreŋkuk. Täŋpäŋ yäŋkut; Näka nadäkinik nämo täŋ namiŋpäŋ näkŋo kädet iwatta bitnäk täkaŋ.
11  f  Unita kokna wawäpäŋ man kehäromi ŋode yäŋkut; Äbot uwä äbä orek näkkät nämoinik api itneŋ.
Copyright information for `IOU