Philemon 1

Namba Polo. Nambato Jisasa Kataisana piape piyawane mambele, namba andi latane ateyo. Kitisene amene Timoti bala namba towa atu ateyapa. Pilimone nimba nalipa towa piape mindiki piyamane nembo toto, nalipato nimba towa epelewa yamapa yoto, nimbana pepa oko peyo epe leyapa.
Copyright information for `IPI