1 Samuel 25

Samuel gêmac êndu

Gêdêŋ tonaŋ Samuel gêmac êndu. Ma lau Israel samob sêkac tauŋ sa ma têtaŋ taŋiboa kêtu eŋŋa, go sêsuŋ eŋ aŋga taunê andu aŋga Rama.

25:1b—27:12 Dawid gêjam Abigail. Eŋ awê laŋôêjam ma awê tokauc ŋagaô. Saul kêjanda Dawid gêmoa. Dawid kêkêŋ sec gêjô sec atom, eŋ taê walô Saul kêtiam. Su, go gêja lau Pilisti nêŋ gamêŋ ma gêjam sakiŋ êsêacnêŋ kiŋ teŋ.

Copyright information for `JAE