1 Thessalonians 3

Kêtu tonaŋŋa aêac atôm gebe aôŋ têm alic amacŋa kêtiam atom, tec asôm kêtu tôŋ gebe aêagêc aŋgôŋ Aten ma asakiŋ lasiŋi Timote, taŋ gêjam Anôtônê kôm gêwiŋ aêac ma kêsôm Kilisinê ŋawae ŋajam lasê gêmoa naŋ, êndêŋ amac êwac. Aêac asakiŋ eŋ gebe êpuc amac tôŋ to ênam amacnêm akêŋ gêwiŋ sa, gebe gêŋwapac tonaŋ ŋai ênam amacnêm teŋ ôkwi atom. Taôm alicgac gebe gêŋwapac tonaŋ gêjac aêac ŋawae tec gêmoa. Gêdêŋ taŋ aêac amoa awiŋ amac naŋ, asôm gêdêŋ amac kwanaŋgeŋ gebe aêac oc dandac gêŋwapac. Galoc amac alic gebe gêŋ tau ŋanô kêsagac. Kêtu tonaŋŋa aê katôm gebe jaôŋ têm jalic amacŋa êtiam atom, tec kasakiŋ Timote gebe jaŋô amac akêŋ gêwiŋ ŋawae. Oc moae lêtômtêna kêlêtom amac e geseŋ aêacma koleŋ ŋanô su me.

Galoc Timote gêmu gêdêŋ aêac gêmêŋ ma kêsôm amac akêŋ gêwiŋ to têmtac gêwiŋ ŋawae ŋajam gêdêŋ aêac. Eŋ gêjac miŋ gebe taêm gêjam aêac totêmtac gêwiŋgeŋ ŋapaŋ e nêm ŋalêlôm kêkac amac abe alic aêacŋa amboac aêacma ŋalêlôm kêkac aêac abe alic amacŋa. O lasitêwaac, amac akêŋ gêwiŋ ŋanô ŋawae mêŋgêjam malô aêac kêtu amacŋa ma kêpuc aêac, tec amoa jageo to aôc gêŋwapac nec tôŋ. Amac embe akô ŋajaŋa awiŋ Apômtau, oc êmoasiŋ aêac amoa ŋajam. Amac agôm aêac têntac ŋajam samucgeŋ akô aêacnêŋ Anôtô laŋônêm, tec aêac oc atôm gebe anam daŋge Anôtô êtu amacŋa naêtôm me masi. 10 Aêac ateŋ eŋ toma ŋalêlôm samucgeŋ kêtôm bêc to geleŋgeŋ gebe alic laŋôm êtiam ma apuc amacnêm akêŋ gêwiŋ tôŋ e ŋajaŋa êsa.

11 Aêac Tameŋi Anôtô agêc nêŋ Apômtau Jesu tau sênam aêacma intêna aô lasê amacŋa. 12 Apômtau êkêŋ amac têmtac gêwiŋ taôm to têmtac gêwiŋ ŋamalac samobŋa esewec ênam amac auc êtôm aêac tauŋ têntac gêwiŋ amac ŋanô. 13 Apômtau tau êpuc amacnêm ŋalêlôm tôŋ e amoa tolaŋômnêm sawageŋ ma atu dêbu ŋ akô aêac Tameŋi Anôtô laŋônêm êndêŋ noc aêacnêŋ Apômtau Jesu êmu êmêŋŋa naŋ ênê lau dabuŋ samob oc sêwiŋ eŋ.

Copyright information for `JAE