2 Kings 24

Kiŋ Judaŋa Jehoiakin

Jehoiakinnê jala kêtu 18 ma eŋ kêtu kiŋ ma gêjam gôliŋ gamêŋ ajoŋ têlêacgeŋ gêŋgôŋ Jerusalem. Ênê tênanê ŋaê Nehusta, eŋ Elnatan aŋga Jerusalem latuo. Jehoiakin kêdaguc tamanê lêŋ ma gêgôm gêŋ, taŋ Apômtau gêlic sec naŋ.

10 Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ kiŋ Babilonŋa Nebukadnesar nê siŋwaga sêpi Jerusalem jasêgi malac tau auc. 11 Gêdêŋ taŋ siŋwaga sêgi Jerusalem auc naŋ kiŋ Babilonŋa Nebukadnesar mêŋgêô lasê Jerusalem amboac tonaŋgeŋ, 12 ma kiŋ Judaŋa Jehoiakin agêc têna to nê sakiŋwaga ma laumata to gejobwaga andu kapôêŋŋa sêkêŋ tauŋ dêdêŋ kiŋ Babilonŋa. Nebukadnesar gêjam gôliŋ gamêŋ jala 8 gêmoa, tec kêkôc Jehoiakin kêtu ŋac kapoacwalôŋa. 13 Ma eŋ kejoŋ awamata samob, taŋ gêc lôm dabuŋ to kiŋnê andu naŋ, ma sêga laclu gold, taŋ kiŋ Israelŋa Salomo kêmasaŋ aŋga Apômtaunê lôm dabuŋ naŋ, popoc-popoc kêtôm Apômtau kêsôm lasê gamuŋ su. 14 Ma Nebukadnesar gêwê lau Jerusalemŋa samob to kasêga ma siŋsêlêc amboac lau 10,000 têtu lau kapoacwalô, ma lau lemeŋ mêtêŋa to lau sêpac kiwaga sêwiŋ. Lau ŋalêlôm sawa tauŋgeŋ tec sêmoa nêŋ gamêŋ. 15 Nebukadnesar kêkôc Jehoiakin gêja malac Babilon gêwiŋ ênê têna to nê lauo ma nê gejobwaga to gamêŋ ŋalaumata têtu lau kapoacwalôŋa. 16 Nebukadnesar kêkôc lau towae 7,000 ma lau lemeŋ mêtêŋa to lau sêpac kiŋa 1,000 sêŋgôŋ kapoacwalô aŋga Babilon. Êsêac samob tonaŋ lau ŋajaŋa, taŋ têtôm gebe sênac siŋ naŋ. 17 Go kiŋ Nebukadnesar kêkêŋ Jehoiakin tama sauŋ Matania kêtu kiŋ Judaŋa ma gêjam ênê ŋaê ôkwi kêsam eŋ gebe Sedekia.

18 Sedekia nê jala kêtu 21 gêdêŋ eŋ kêtu kiŋ Judaŋa ma gêjam gôliŋ gamêŋ jala 11 aŋga Jerusalem. Ênê têna nê ŋaê Hamutal, eŋ Jeremia aŋga malac Libna latuo. 19 Eŋ kêdaguc Jehoiakin nê lêŋ ma gêgôm gêŋ, taŋ Apômtau gêlic sec naŋ. 20 Apômtau têtac ŋandaŋ kêsa gêdêŋ lau Jerusalem to Judaŋa, tec kêtiŋ êsêac su aŋga laŋônêmŋa.

Jerusalem gebeŋ

Sedekia gêli tau sa gêdêŋ biŋ Babilon Nebukadnesar.

Copyright information for `JAE