2 Samuel 2

Dawid kêtu kiŋ Judaŋa

Tonaŋ su, go Dawid kêtu kênac Apômtau gebe “Aê oc Japi najaŋgôŋ malac Judaŋa teŋ me masi.” Apômtau gêjô ênê biŋ gebe “Ôna.” Dawid kêtu kênac kêtiam gebe “Jana malac ondoc.” Ma Apômtau gêjô eŋ awa gebe “Ôna Hebron.” Amboac tonaŋ Dawid gêwiŋ nê awêlagêc Ahinoam aŋga Jesrel agêc Nabalnê awêtuc Abigail aŋga Karmel jakêpi Hebron. Dawid kêkôc lau, taŋ sêmoa sêwiŋ eŋ naŋ, to nêŋ gôlôac sêwiŋ jasêŋgôŋ malac Hebron ŋagamêŋ ŋagêdô. Go ŋacwaga Judaŋa sêmêŋ ma seŋ oso Dawid kêtu gôlôac Judaŋa nêŋ kiŋ aŋga tonaŋ.

Ŋawae gêdêŋ Dawid gêmêŋ gebe lau Jabes-Gilead sêsuŋ Saul su.
Tec Dawid kêsakiŋ biŋ tonec gêdêŋ êsêac gebe “Apômtau ênam mec amac gebe têmtac gêwiŋ nêm ŋatau Saul amboac tonaŋ ma asuŋ eŋ. Apômtau êtôc nê têtac gêwiŋ teŋgeŋŋa êndêŋ amac to taê walô amac ma aê gabe jamoasiŋ amac amboac tonaŋgeŋ êjô gêŋ, taŋ amac agôm naŋ. Ma galoc têmtac êpa su ma awa taôm sa amboac ŋacgeŋ. Gebe nêm ŋatau Saul gêmac êndu su ma lau Juda seŋ oso aê gebe jatu êsêacnêŋ kiŋ.”

2:8 — 4:12 Saulnê siŋwaganêŋ kasêga Abner kêkêŋ Saul latu Isboset kêtu kiŋ aŋga gamêŋ gêmu kêpiŋa. Siŋ kêsa ma lau Israel nêŋ gôlôacmôkê, taŋ sêŋgôŋ gamêŋ gêmu kêpiŋa to êsêac, taŋ sêŋgôŋ gamêŋ gêmu kêsêpŋa naŋ, sêjac tauŋ. Siŋ geseŋ Abner agêc Isboset su, tec Dawid kêtu gamêŋ samucgeŋ ŋakiŋ Eŋ gêbiŋ gamêŋ Israelŋa to gamêŋ Judaŋa tôŋ sêpi tageŋ.

Copyright information for `JAE