3 John 1

Joaŋ awa gêjac lau

Gôlôac dabuŋ nêŋ laumata aê jato biŋ tonec êndêŋ ŋoc ŋac Gai, taŋ têtac gêwiŋ eŋ ŋanô naŋ.

Copyright information for `JAE