Exodus 13

Tao majaŋ to tao ja

17 Gêdêŋ taŋ Parao gêwi lau Israel siŋ naŋ, Anôtô gêwê êsêac sêsa lau Pilisti nêŋ gamêŋ ŋaintêna atom. Intêna tau tonaŋ dambê, mago Anôtô taê gêjam gebe lau embe sêndac siŋ, oc moae sêkac tauŋ ôkwi sêmu sêna Aiguptu êtiam. 18 Tec Anôtô gêwê lau sêsa intêna gamêŋ sawaŋa sepeŋ Gwêckoc sêja. Lau Israel dêdi aŋga Aiguptu tonêŋ laukasapgeŋ. 19 Ma Mose kêkôc Josepnê ŋatêkwa gêwiŋ kêtôm Josep kêtôc lêma ma kêmasaŋ biŋ gêdêŋ lau Israel gebe “Anôtô oc ênam amac kêsi. Êndêŋ tonaŋ amac akôc ŋoc ŋatêkwa aŋga tonec êwiŋ.” 20 Ma êsêac sêwi Sukot siŋ jasê bec aŋga Etam, taŋ gêc gamêŋ sawa ŋamagê naŋ. 21 Ma Apômtau kêsêlêŋ gêmuŋ êsêac gêmoa tao majaŋ ŋalêlôm gêdêŋ ocsalô gebe êwê êsêac ma gêdêŋ gêbêc gêmoa tao ja ŋalêlôm gebe êpô êsêac e têtôm gebe sêsêlêŋ êndêŋ ocsalô ma êndêŋ êmbêc. 22 Tao majaŋ kêsêlêŋ gêmuŋ gêdêŋ ocsalô ma tao ja gêdêŋ gêbêc ŋapaŋgeŋ.

Copyright information for `JAE