Jonah 2

Jona gêjam daŋge Apômtau

Ma Apômtau kêkêŋ i kapôêŋ teŋ gebe êndaŋgôŋ Jona. Ma Jona gêmoa i têtaclêlôm geleŋŋa têlêac ma gêbêcauc têlêac. Go Jona keteŋ mec gêdêŋ nê Apômtau Anôtô gêŋgôŋ i têtaclêlôm ma kêsôm gebe

“Aê kapô lêna tau ŋanô ma aoc gêjac Apômtau,
tec eŋ kêkêŋ taŋa aê.
Aê gamôêc aŋga lamboam ŋalêlôm
ma aôm gôê taŋam aê aoc.
Aôm kôbaliŋ aê kasêp gwêc ŋagêdimbob gaja,
kasêp gwêc ŋaluŋgeŋ,
ma ŋasamac gêjam aê auc,
aômnêm dembom to ŋakôtôŋ-kôtôŋ samob kêsalê aê auc.
Ma aê taêc gêjam gebe ‘Aôm kôtiŋ aê su aŋga laŋômnêm,
ma oc jaŋgôm amboac ondoc gebe matocanô êpi nêm lôm dabuŋ êtiam.’
Gwêc ŋasamac mêŋgêdêŋ ŋoc koclabeŋ,
ŋagêdimbob kêmakop aê auc
aŋga lôc ŋanombaŋ tau.
Kasêp nom ŋalêlôm gaja
ma ŋakatam ŋajaŋa kêsa gêc gedeŋ tôŋgeŋ.
Mago aôm, o ŋoc Apômtau Anôtô,
gôê aê sa aŋga gêsuŋ ŋakêlêndiŋ gamoa matoc jali.
Gêdêŋ taŋ katuc kêpô lêna tau êndu-êndu naŋ,
aê taêc gêjam Apômtau,
ma ŋoc mec gêdêŋ aôm
kêsô nêm lôm dabuŋ gêwac.
Êsêac taŋ sêsap gwam ŋaôma tôŋ naŋ,
sêwi nêŋ lamuanô tau siŋ.
10 Mago aê nec jakêŋ-da êndêŋ aôm todaŋgegeŋ.
ma biŋ, taŋ gajac mata naŋ,
gabe jaŋgôm ŋanô êsa.
Apômtau eŋ gêjam sa ŋamôkê.”
Ma Apômtau kêjatu i jagêluc Jona kêpi bau gêja.

Copyright information for `JAE