Numbers 12

Miriam agêc Aron sêli aweŋ sa gêdêŋ Mose kêtu awê Kusŋa, taŋ eŋ gêjam kêtu nê awê naŋ, gebe eŋ gêjam awê Kusŋa teŋ. Ma êsêagêc sêsôm gebe “Apômtau kêsôm biŋ gêdêŋ Mose taugeŋ biŋŋanô me masi. Eŋ kêsôm gêdêŋ aêagêc gêwiŋ atom me.” Ma Apômtau gêŋô biŋ tau. Mose eŋ ŋac malô kêlêlêc lau samob, taŋ sêmoa nom ŋagamêŋ naŋ, su. Ma ŋagaôgeŋ Apômtau kêsôm gêdêŋ Mose agêc Aron ma Miriam gebe “Amac lau têlêac asa andêŋ becobo takac saŋa ana.” Ma êsêac têlêac sêsa awê sêja. Ma Apômtau kêsêp totaogeŋ mêŋkêkô becobo ŋakatam ma gêmôêc Aron agêc Miriam, go êsêagêc sêsa jatêtu gasuc eŋ. Go eŋ kêsôm gebe “Aŋô aêŋoc biŋ. Embe propete teŋ êmoa amac ŋalêlôm, go aê Apômtau jaoc tauc lasê êndêŋ eŋ ŋa gêŋ ŋakatu ma janam biŋgalôm jawiŋ eŋ ŋa mê. Mago lêŋ jaoc tauc lasê êndêŋ ŋoc sakiŋwaga Mose êtôm tonaŋ atom. Aê kakêŋ eŋ gebe ejop aêŋoc andu ŋagêŋlêlôm samob. Aêagêc ajam biŋgalôm aôc tauŋma aweŋkasi. Aê kasôm biŋ gêc awêgeŋ ma kasiŋ biŋ teŋ ôkwi atom. Eŋ gêlic Apômtau kêpi ŋanô. Kêtu asageŋŋa amagêc atêc taôm atom ma asôm biŋ kêpi ŋoc sakiŋwaga Mose.”

12:9-16 Miriam gêli awa sa gêdêŋ Mose ma ŋagêjô kêtap eŋ sa ŋamiŋ.

Copyright information for `JAE