Psalms 1

BUKU KÊTU ŊAMATAŊA

PESALEM 1

Lau gêdêŋ to lau sec

Aweŋ êôc ŋac, taŋ êsa nê lêŋ êtôm lau,
taŋ sêkac tauŋ su aŋga Anôtônê naŋ, nêŋ mêtê atom,
ma êsa lau sec nêŋ lêŋ
to êŋgôŋ lau-susuwaga ŋalêlôm atom.
Ŋac amboac tonaŋ têtac gêwiŋ Apômtaunê biŋsu
ma taê gêjam ênê biŋsu ŋam kêtôm bêc to geleŋgeŋ.
Eŋ kêtom ka sêsê kêkô butali, taŋ gêjam ŋanô kêtôm ŋanocgeŋ naŋ.
Ŋalauŋ oc êmêliŋ atom, ma gêŋ samob, taŋ eŋ gêgôm naŋ, oc êtap ŋanô sa.

Lau taŋ sêkac tauŋ su aŋga Anôtônê naŋ, amboac tonaŋ atom.
Êsêac têtôm ŋapaôma, taŋ mu kelelo sa.
Amboac tonaŋ lau-sêkac-tauŋ-suwaga oc sêkô ŋajaŋa êndêŋ noc mêtôcŋa atom,
ma lau sec sêkô gôlôac ŋalêlôm atom amboac tonaŋ,
gebe Apômtau kêjala lau gêdêŋ nêŋ lêŋ.
mago lau-sêkac-tauŋ-suwaga nêŋ lêŋ oc ênaŋa.
Copyright information for `JAE