Psalms 100

PESALEM 100

Wê lambiŋŋa

Amac lau gamêŋ samobŋa, lasê êtaŋ totêmtac ŋajam êndêŋ
Apômtau. Anam sakiŋ Apômtau toôlim êpigeŋ.
Mêŋakô eŋ laŋônêm toôndugeŋ.

Ajala Apômtau gebe eŋ Anôtô.
Eŋ kêkêŋ aêac tec tatu ênê gêŋ. Aêac tatu ênê lau to toŋ, taŋ eŋ gejob naŋ.

Awê asô ênê sacgêdô ana todaŋge ma asô ênê lôm dabuŋ ŋamalacluŋ toôndugeŋ.
Anam daŋge eŋ to awem êôc ênê ŋaê.
Gebe Apômtau eŋ ŋac gabêjam, ênê moasiŋ oc ênêc teŋgeŋ
ma ênê biŋ ŋaŋêŋ ênêc teŋgeŋ to teŋgeŋ.
Pesalem daŋgeŋa teŋ.


Copyright information for `JAE