Psalms 110

PESALEM 110

Apômtau agêc nê kiŋ, taŋ geŋ oso eŋ naŋ

Apômtaunê biŋ gêdêŋ ŋoc Apômtau gebe
“Mêŋôŋgôŋ aêŋoc anôŋa
e jakêŋ nêm ŋacjo
sênêc amkaiŋ ŋalabu acgom.”
Apômtau êkêŋ nêm gôliŋ ŋaclai esewec aŋga Sion ma êsa êna êtu tapa.
Ônam gôliŋ nêm ŋacjo.
Êndêŋ bêc, taŋ aôm ônac nêm ŋacjo naŋ,
nêm lau sêwiŋ aôm sênac ŋawaegeŋ.
Êtôm nop êpoac bêbêc kanucgeŋ
aômnêm lau mata sêwac êndêŋ aômnêm lôc dabuŋ.

Apômtau kêtôc lêma sa su
ma oc enseŋ nê biŋ atom gebe
“Aôm kôtu ŋac dabuŋsêga ômoa teŋgeŋŋa
kôtôm Melkisedek tau.”

Apômtau kêkô aômnêm anôŋa.
Êndêŋ ênê bêc têtac ŋandaŋŋa oc êku kiŋ samob tulu.
Eŋ oc êmêtôc tenteŋlatunêŋ biŋ ma êkêŋ nêŋ ŋacmatê sênam gamêŋ auc.
Eŋ ênac lau môkêŋ êkôc aŋga gaboaŋ tapa.
Kiŋ oc ênôm bu, taŋ kêpoac gêdêŋ intêna ŋatali naŋ,
amboac tonaŋ tec êsa môkêapac sageŋ.
Dawidnê pesalem teŋ.


Copyright information for `JAE