Psalms 113

PESALEM 113

Aweŋ êôc moasiŋ ŋatau Anôtô

Aleluja.

Apômtaunê sakiŋwaga amac,
alanem Apômtaunê ŋaê
Aweŋ êôc Apômtaunê ŋaê
êndêŋ galoc ma ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
Aweŋ êôc Apômtaunê ŋaê
aŋga oc kêpi e êndêŋ oc kêsêp.
Apômtau kêlêlêc tenteŋlatui samob su.
Ênê ŋawasi keleŋ undambê su.

Asa oc êtôm Apomtau, aêacnêŋ Anôtô,
taŋ gêŋgôŋ nê lêpôŋ aŋga lôlôc naŋ.
Ŋac tau naŋ gewec,
go katuc kêniŋ undambê to nom.
Eŋ kêkam ŋalêlôm sawa aŋga kekop
ma gêôc ŋac kapô lênaŋa sa aŋga wao.
Gebe etoc eŋ êŋgôŋ êwiŋ kasêga,
êŋgôŋ nabaŋ ênê launêŋ kasêga.
Eŋ kêkêŋ awê kapoac gêwê kaiŋ andu
ma kêkêŋ eŋ kêkôc ŋapalê e têtac ŋajam kêsa laŋgwageŋ.

Aleluja.
Copyright information for `JAE