Psalms 114

PESALEM 114

Wê Pasaŋa teŋ

Alleluja.

Gêdêŋ taŋ Israel gêdi aŋga Aiguptu,
gedeŋ taŋ Jakobnê gôlôac dêdi aŋga lau aweŋ jaba naŋ,
Juda kêtu Apômtaunê gamêŋ dabuŋ
ma Israel kêtu ênê gamêŋ gôliŋŋa.

Gwêc tau gêlic e kêtaiŋ su
ma bu Jordan gêlêc tau sa jakêkô.
Lôc sêboaŋ têtôm domba kapoac
ma gamêŋ ŋabau têtôm domba ŋalatu.

O gwec, asageŋ gêgôm aôm tec kôtaiŋ su.
O Jordan, asageŋ gêgôm aôm tec gôlêc taôm sa jakôkô.
O lôc, asageŋ gêgôm amac tec aboaŋ amboac domba kapoac.
O gamêŋ ŋabau, asageŋ gêgôm amac, tec aboaŋ amboac domba ŋalatu.

O nom, ôwiwic taôm gebe Apômtau gêmêŋ,
Jakobnê Anôtô mêŋgêmoa gêwiŋ aôm.
Ŋac tau gêjam poc ôkwi kêtu bu ŋatoŋ
ma poclô kêtu bumata, taŋ kêpulu kêpi gêmêŋ naŋ.
Copyright information for `JAE