Psalms 122

PESALEM 122

Biŋmalô ênêc Jerusalem ŋamec

Aê gaŋô lau sêsôm gêdêŋ aê gebe “Tawê dandêŋ Apômtaunê andu tana”
ma gêgôm aê têtac ŋajamanô.
O Jerusalem,
galoc eŋkaiŋ kêka aômnêm sacgêdô tôŋgac.

O Jerusalem, sêkwê aôm sa kêtiam
kêtôm malac, taŋ tuŋbôm kêpiŋ auc e ŋajaŋa naŋ.
Gôlôac to gôlôac sêpi gamêŋ tonaŋ
Apômtau tau nê gôlôac sêpi-sêpi sêmoa
êtôm eŋ kêjatu êsêac
gebe sêlanem Apômtaunê ŋaê.
Aŋga tonaŋ tec tetoc lêpôŋ sêmêtôc biŋŋa kêkô,
tetoc Dawidnê gôlôacnêŋ lêpôŋ kêkô.
Ateŋ mec êtu Jerusalem êtap biŋmalô saŋa.
Êsêac taŋ têntac gêwiŋ aôm naŋ, sêmoa ŋajamgeŋ.
Wama ênêc nêm tuŋbôm ŋalêlôm
ma biŋmalô ênêc nêm andu ŋalêlôm.
Aê gabe jasôm gebe “Biŋmalô êndêŋ aôm”
êtu ŋoc lasitêwai to ŋoc ŋacŋa.
Aê gabe jateŋ moasiŋ êtu aômŋa,
êtu Apômtau, aêacnêŋ Anôtônê anduŋa.
Dawidnê teŋ.


Copyright information for `JAE