Psalms 128

PESALEM 128

Taŋeŋ wamu Apômtau ŋagêjô

Aê aoc êôc ŋac, taŋ kêtêc Apômtau,
taŋ kêsa ênê lêŋ gêmoa naŋ.

Aôm oc ôtap lêmam ŋakoleŋ ŋaŋanô sa.
Ma aôm ôtu samuc ma ômoa ŋajamgeŋ.
Aômnêm awê êmoa nêm andu amboac m mamaloc,
taŋ ŋalatu taêsam kêgi auc naŋ.
Aômnêm ŋapalê têtôm nip kepeŋ
kêgi nêm tebo auc.
Biŋŋanô, ŋac teŋ embe êtêc Apômtau,
oc Apômtau ênam mec eŋ amboac tonaŋgeŋ.

Apômtau ênam mec aôm aŋga Sion
gebe ôlic Jerusalem ŋamoasiŋ ênac matamanô ŋajam êtôm aômnêm têm ômoa matam jaliŋa,
ma ôlic nêm ŋapalênêŋ wakuc.
O Israel, biŋmalô êndêŋ aômmaŋ.
Copyright information for `JAE