Psalms 132

PESALEM 132

Anôtô ênam mec gamêŋ dabuŋ

O Apômtau, taêm ênam Dawid
to nê gêŋwapac samob.
Taêm ênam gebe eŋ kêtôc lêma gêdêŋ Apômtau
ma gêjac mata biŋ gêdêŋ Jakobnê Anôtô ŋaclai gebe
“Aê gabe jasô ŋoc beclêlôm atom
ma jasa tauc sic janêc ŋoc mê atom,
aê gabe matocanô ênam kauc bêc
ma matoc êmôp êtu bêcŋa atom,
jamoa e jatap Apômtaunê mala teŋ sa
ma jatap Jakobnê Anôtô ŋaclai nê andu teŋ sa acgom.”

Biŋŋanô, aêac aŋgôŋ Eprata ma aŋô andu tau ŋawae,
go atap sa aŋga kôm Jarŋa.
Aêac asôm gebe “Ajôc, tasô ênê andu ŋalêlôm tana
nadau tauŋ ma tateŋ mec tanêc ênê akaiŋ ŋataoŋ.”

O Apômtau, ôndi tonêm poac ŋakatapa ŋaclaiŋa
ma ôna malam ôlêwaŋ taômŋa.
Aômnêm dabuŋwaga sêsô biŋgêdêŋ êtu nêŋ ŋakwê
ma aômnêm lau mansaŋ sênam lasê totêntac ŋajamgeŋ.

10 Ôtiŋ nêm ŋac, taŋ goeŋ oso eŋ naŋ, su atom
êtu nêm sakiŋwaga Dawidŋa.
11 Apômtau kêtôc lêma ma kêsôm nê biŋ kêtu tôŋ gêdêŋ Dawid.
Eŋ kêsôm tobiŋŋanôgeŋ ma oc ênam ôkwi atom gebe
“Aê gabe jakêŋ aôm taôm latôminêŋ teŋ
êŋgôŋ aômnêm lêpôŋ.
12 Latômi embe sêmansaŋ aêŋoc poac
to ŋoc biŋsu, taŋ jandôŋ êsêac naŋ,
oc nêŋ wakuc sêŋgôŋ aômnêm lêpôŋ
endeŋ tôŋgeŋ.”

13 Biŋŋanô, Apômtau kêjaliŋ Sion sa
ma taê gêjam gebe êtu ênê andu.
14 Ma eŋ kêsôm gebe “Aê maloc jalêwaŋ tauc endeŋ tôŋgeŋŋa naŋ tonec.
Aê taêc gêjam kêtu tôŋ tec jaŋgôŋ tonec.
15 Aê gabe janam mec êsêacnêŋ gêŋ êlêlêc su.
Aê gabe jakêŋ mo êôc nêŋ lau ŋalêlôm sawa tôŋ.
16 Aê gabe jakêŋ moasiŋ êtu nêŋ dabuŋwaganêŋ ŋakwê.
Êsêacnêŋ lau mansaŋ oc sênam lasê totêntac ŋajamgeŋ.
17 Aê gabe Dawidnê ŋaclai êpoa lasê aŋga tônê.
Aê kamasaŋ aêŋoc ŋac, taŋ gaeŋ oso eŋ naŋ, nê jakaiŋ teŋ kêkô.
18 Aê jakêŋ majeŋ êtu ênê ŋacjonêŋ ŋakwê,
mago eŋ êkuc sunsuŋ ŋaôsic-ôsic êŋgôŋ eŋ môkêapac.”
Copyright information for `JAE