Psalms 133

PESALEM 133

Lasitêwai semoa sêwiŋ tauŋ ŋapep ŋabiŋ

Alicgac me, lasitêwai embe sêŋgôŋ sêwiŋ tauŋ,
oc talic ŋakatu têtac êsa laŋgwageŋ.
Biŋ tonaŋ kêtôm niptêkwi ŋajamanô, taŋ sêkêc kêpi Aron môkêapac ma keseleŋ kêdaguc ênê êm,
e jagêsac ênê ŋakwê gêsutêkwa.
Kêtôm maniŋ aŋga lôc Hermon,
taŋ kêsêlô mêŋkêpi Sion naŋ,
gebe gamêŋ tonaŋ Apômtau gêjam mec su
gebe sêmoa mateŋ jali endeŋ tôŋgeŋ.
Dawidnê teŋ.


Copyright information for `JAE