Psalms 136

PESALEM 136

Wê daŋgeŋa teŋ

Anam daŋge Apômtau gebe eŋ ŋac gabêjam.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
Anam daŋge anôtôinêŋ Anôtô.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
Anam daŋge apômtauinêŋ Apômtau.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.

Eŋ gêgôm gêŋsêga.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
Eŋ kêkêŋ undambê tokaucgeŋ.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
Eŋ kêmasaŋ nom gêsac bu ŋaô.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
Eŋ kêkêŋ oc to ajôŋ.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
Eŋ kêkêŋ oc gebe êwê gamêŋ êndêŋ ocsalô.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
Eŋ kêkêŋ ajôŋ to utitalata gebe sêpô gamêŋ êndêŋ êmbêc.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.

10 Eŋ gêjac Aiguptunêŋ ŋamêc êndu.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
11 Eŋ gêwê Israel sa aŋga Aiguptu.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
12 Eŋ gêgôm ŋa lêma ŋajaŋa ma gêôc lêmadambê sa.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
13 Eŋ gêwa Gwêckoc kêkôc gêja luagêc.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
14 Eŋ gêwê Israel sêsêp ŋalêlôm sêja.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
15 Eŋ kêtiŋ Parao to nê lausiŋ sêsêp Gwêckoc ŋalêlôm ma sênôm gwêc su.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.

16 Eŋ gêwê nê lau sêmoa gamêŋ sawa.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
17 Eŋ gêjac kiŋ toŋaclai êndu.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
18 Ŋac tau, taŋ gêjac kiŋ towae êndu naŋ.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
19 Eŋ gêjac lau Amor nêŋ kiŋ Sihon êndu.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
20 Eŋ gêjac Basan ŋakiŋ Og êndu.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
21 Eŋ kêkêŋ lau tonaŋ ŋai nêŋ gamêŋ gêdêŋ nê lau sêwê kaiŋ.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
22 Eŋ kêkêŋ gamêŋ tau gêdêŋ nê sakiŋwaga Israel.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.

23 Eŋ tec taê gêjam aêac gêdêŋ taŋ tapô lêna naŋ.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
24 Ma gêjam aêac kêsi aŋga lau, taŋ sêlêsu aêac naŋ.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
25 Eŋ gêlôm gêŋ taniŋŋa gêdêŋ gêŋ mateŋ jaliŋa samob.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.

26 Anam daŋge êndêŋ undambê ŋatau Anôtô.
Biŋŋanô, ênê moasiŋ ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
Copyright information for `JAE