Psalms 149

PESALEM 149

Wê lambiŋŋa teŋ

Aleluja.

Anam wê wakuc êndêŋ Apômtau.
Aweŋ êôc eŋ aŋga ênê lau mansaŋ ŋalêlôm.
Israel têtu samuc nêŋ ŋac, taŋ kêkêŋ êsêac naŋ.
Sion latui aweŋ êôc nêŋ kiŋ toôndugeŋ.
Êsêac têtê wê sêlanem ênê ŋaê
sênac oŋ to gêŋ wêŋa êtaŋ.

Apômtau têtac gêwiŋ nê lau
ma kêkêŋ lau palê-palê sêku nêŋ ŋacjo tulu.
Anôtônê lau têtu samuc eŋ to sênam lasê to ôliŋ êpi
sênêc nêŋ mê ma aweŋ êôc eŋ toôndugeŋ.
Êsêac sêlambiŋ Anôtô to aweŋ êpigeŋ
ma sêmêŋgôm siŋ ŋamata makeŋ-makeŋ
gebe sêkac nêŋ kamocgôc aŋga lau samuc nêŋ
ma sêkêŋ ŋagêjô êndêŋ tenteŋlatu.
Sênsô êsêacnêŋ kiŋ ŋa kapoacwalô tôŋ
ma sênsô nêŋ lau mata tôŋ ŋa kapoacwalô ki
gebe sêŋgôm biŋ, taŋ Anôtô kêkic wanêcgeŋ naŋ, êtu tôŋ êpi êsêac.
Biŋ tonaŋ ketoc Anôtônê lau samob sa.

Aleluja.
Copyright information for `JAE