Psalms 15

PESALEM 15 Lau, taŋ sêŋgôŋ Anôtônê lôc dabuŋ naŋ

O Apômtau, asa oc êtu ŋacleŋ aômnêm bec.
Ma asa oc êŋgôŋ aômnêm lôc dabuŋ.

Ŋac tageŋ, taŋ kêsa nê lêŋ tolaŋônêm sawageŋ ma gêgôm gêŋ gêdêŋ-gêdêŋgeŋ naŋ,
ma kêsôm biŋŋanô tau, taŋ gêc nê ŋalêlôm naŋ lasê.
Ŋac tageŋ, taŋ biŋ gêga kêsa awasuŋ atom naŋ.
Ŋac taŋ gêgôm gwadê sec to kêsac nê ŋac jabaŋ eŋŋa atom naŋ.
Ŋac tageŋ, taŋ gêlic lau alôb-alôb amboac gêŋ ŋaôma
ma etoc lau, taŋ têtêc Anôtô naŋ sa.
Ŋac tageŋ, taŋ êŋgôm biŋ naŋ kêtôc lêma kêpi naŋ, ŋanô êsa
ma biŋ tau embe êkêŋ ŋandaŋ êndêŋ eŋ, oc ênam nê ŋalêlôm ôkwi atom.
Ŋac tageŋ, taŋ kêkêŋ nê mone gêdêŋ lau ma taê kêka gebe mone êsu ŋalatu kapôêŋŋa atom naŋ,
ma kêtu palê gêdêŋ biŋ kana-kanaŋa ma kêgôliŋ bam ŋac tobiŋmê atom.

Ŋac teŋ embe nê lêŋ amboac tonaŋ,
oc nê ŋalêlôm ŋawiwic atomanô.
Dawidnê pesalem.

Copyright information for `JAE