Psalms 29

PESALEM 29

Ôsic to wapap kêwaka Apômtaunê wae sa

O lau undambêŋa, awem êôc Apômtau
ma alanem ênê ŋawasi to ŋaclai.
Awaka Apômtaunê ŋaê ŋawae sa.
Au taôm togêlôŋ dabuŋ anêc Apômtau laŋônêm.

Êsêac sêŋô Apômtau awa aŋga gwêc.
Ma ênê awa kêdôŋ tau gêsac gwêc.
Apômtau awa kêtaŋ toŋaclai.
Apômtau awa ŋadindiŋ kaiŋ teŋ.

Apômtau awa, wapap tau, gêjac kaseda.
Apômtau gêjac kaseda, taŋ kêkô Lebanon naŋ popocgoc.
Eŋ gêgôm lôc Lebanon gêboaŋ amboac bôclatu.
Ma Hermon amboac bulimakao ŋalatu.

Apômtau awa kêkêŋ jawaô kêbêlaŋ
sinseŋ-sinseŋ kêsa makeŋ-makeŋ.
Apômtau awa kêlêndiŋ gamêŋsawa e kêtênêp lasê.
Apômtau kêkôjôc gamêŋsawa Kades.
Apômtau awa kêwiwic kamem to giŋ kalaka walôŋa e kêsêlô su.
Ma samob, taŋ sêŋgôŋ nê andu naŋ, sêôc lambiŋ eŋ gebe ŋataugoc.

10 Apômtau gêjam gôliŋ gwêc ŋagêdimbob.
Eŋ gêŋgôŋ nê lêpôŋ kiŋŋa gedeŋ tôŋgeŋ.
11 Apômtau êpuc nê lau tôŋmaŋ.
Apômtau ênam mec nê lau ŋa biŋmalô.
Dawidnê pesalem teŋ.

Copyright information for `JAE