Psalms 47

PESALEM 47

Anôtô kêtu lau nomŋa samob nêŋ kiŋ

O tenteŋlatuac, amakop lemem,
anam lasê Anôtô toôndugeŋ.
Lôlôc Ŋatau Anôtô eŋ ŋacsiŋsêlêcsêga,
kiŋ ŋaclai tec gêjam gôliŋ nom samucgeŋ.
Eŋ kêkôniŋ tenteŋlatu tôŋ sêsô aêac ŋalabu.
Ma kêkêŋ aêac tajam gôliŋ lau to-m-to-m.
Eŋ kêjaliŋ aêacnêŋ nomlênsêm sa,
Jakob, taŋ eŋ têtac gêwiŋ naŋ, nê gêŋ towae.
Anôtô kêpi gêja toôndugeŋ.
Dauc gêwê Apômtau toaligeŋ kêpi gêja.
Awem êôc Anôtô, awem êôcmaŋ.
Awêm êôc aêacnêŋ kiŋ, awem êôcmaŋ.
Gebe Anôtô kêtu nom samucgeŋ ŋakiŋ
Amboac tonaŋ anam ênê wê totalô ŋajam teŋ.
Anôtô kêtu lau samuc nêŋ kiŋ.
Anôtô kêpôŋ tau sic gêŋgôŋ nê lêpôŋ dabuŋ.
gebe nom tau ŋagôliŋwaga sêsô Anôtô ŋalabu,
gebe eŋ kêtu ŋatau towaegac.
Lau Kora nêŋ wê teŋ.


Copyright information for `JAE