Psalms 81

PESALEM 81

Wê omŋa to biŋ sênam tauŋ ôkwiŋa

Awem êôc Anôtô, taŋ kêtu aêacnêŋ gêjam-sawaga naŋ toôndugeŋ.
Awem êôc Jakobnê Anôtô toôndugeŋ.
Apuc wê sa ma anac oŋ êtaŋ
ma aŋgôm gêŋ wêŋa tokaiŋ-tokaiŋ êtaŋ.
Anac dauc êtaŋ êndêŋ ajôŋ mêŋêô lasê
ma embe ajôŋ êtu samuc naŋ, anac ataŋ êtu nêm om ŋawaeŋa,
gebe Israelnêŋ mêtê amboac tonaŋ.
Jakobnê Anôtô kêjatu nê biŋ amboac tonaŋ.
Kêkêŋ kêtu biŋsu gedeŋ Josep gêdêŋ taŋ gebe enseŋ Aiguptu naŋ.
Aê gaŋô biŋ samuc teŋ, naŋ taŋocsuŋ gêjac kwanaŋgeŋ atom naŋ gebe

“Aê kajoŋ gêŋwapac su aŋga aôm magim
ma kakêŋ aôm gôwi nêm gadob kômŋa siŋ.
Gêdêŋ taŋ kôtap gêŋwapac sa naŋ, awam gêjac aê ma gajam aôm sa.
Aŋga ŋoc gamêŋ kêjaŋgaŋ, taŋ kasiŋ tau gamoa naŋ, aê kakêŋ taŋoc aôm. Aŋga bu sêli aweŋ saŋa Meriba aê kasaê aôm.
Ŋoc lauac, akêŋ taŋem gabe jalêŋ biŋ amac.
O Israel, taŋam wamu aêmamaŋ.
Ônam sakiŋ anôtô jaba teŋ atomanô.
Ma aôm oteŋ mec êndêŋ tenteŋlatunêŋ anôtôi teŋ atom.
10 Aê Apômtau, tec katu nêm Anôtô, taŋ gawê aôm aŋga gamêŋ Aiguptu naŋ.
Ôŋa awamsuŋ kacgeŋ gebe jalôm aôm.

11 “Mago ŋoc lau sêkêŋ taŋeŋ aê atom
ma Israel sêgôm aêŋoc biŋ kêtu tôŋ atom.
12 Tec gawi êsêac siŋ kêtu gêsuŋtêkwa ŋatoŋŋa
sêsa nêŋ lêŋ kêtôm êsêac tauŋ nêŋ ŋalêlôm.
13 Ojae ŋoc lau sêkêŋ taŋeŋ aêmaŋ.
Israel sêsa ŋoc lêŋmaŋ.
14 Go jakôniŋ êsêacnêŋ ŋacjo tôŋ sebeŋ
ma jaku êsêacnêŋ ŋacjo samob tulu.
15 Êsêac taŋ têntac gedec aê naŋ, oc sewec toŋalêlôm ŋatutucgeŋ sêkô aê laŋôcnêm
gebe nêŋ ŋagêjô oc ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
16 Mago aê gabe jalôm aôm ŋa mo mataêjamgeŋ
ma gabe jakêŋ lêp aŋga poclabu êsa wacêlau aôm.”
Asapnê teŋ.


Copyright information for `JAE