Psalms 87

PESALEM 87

Jerusalem ŋalambiŋ

Apômtau kêkwê nê malac sa kêkô lôc dabuŋ.
Apômtau têtac gêwiŋ Sion ŋasacgêdô
kêlêlêc gamêŋ ŋagêdô, taŋ Jakobnê lau sêŋgôŋ naŋ su.
O Anôtônê malac, ôkêŋ taŋam biŋ tonec,
taŋ eŋ kêsôm kêpi aôm naŋ gebe

“Aê kasa Aiguptu to Babilon sa gêwiŋ lau-taŋeŋ-wamu- aêwaga.
Ma lau Pilistia to Tirus ma Aitiopia nêŋ malacmôkê Jerusalem.”

Ma sêsôm êpi Sion gebe lau tokaiŋ-tokaiŋ nêŋ malacmôkê
gebe Lôlôc Ŋatau tau kêpuc tôŋ gebe êkô ŋajaŋa.
Apômtau eto tenteŋlatu nêŋ ŋaêmôkê ma êwa êsêac sa gebe
“Teneŋi sêkôc êsêac aŋga Jerusalem, Jerusalem ŋatau êsêac.”
Êsêac sênam wê to têtê gebe
“Aôm kôtu ma moasiŋ samob ŋamôkê.”
Kora latui nêŋ pesalem wêŋa teŋ.


Copyright information for `JAE