Psalms 93

PESALEM 93

Anôtô kêtu kiŋ

Apômtau kêtu kiŋ. Eŋ kêsô ŋawasi kiŋŋa kêtu nê ŋakwê. Apômtau gêjam gêlôŋ sa ma kajandiŋ ŋaclai kêtu nê ômbiŋkap.
Ŋac tau gedeŋ nom tôŋ ŋajaŋa gebe wiwic atom.
Aômnêm lêpôŋ kêkô ŋajaŋa kwanaŋgeŋ gêdêŋ andaŋgeŋ ma ŋapaŋ.
Aôm gômoa gêdêŋ têm kêsa atomgeŋ.

O Apômtau, bu ŋasamac kêsa, ŋasamac kêsa e ŋadindiŋ ŋanô.
Ŋasamac kêsa e gamêŋ gêôŋ-gêôŋ
Apômtau lôlôcŋa kêtu ŋatau ŋajaŋa, eŋ kêlêlêc bu ŋasamac kapôêŋ ŋadindiŋ.
Kêlêlêc gwêc, taŋ kêgasim ŋatêna naŋ su.

Biŋ taŋ aôm gôwa sa naŋ, ŋaŋêŋ to biŋŋanô.
O Apômtau, ŋamalac tetoc nêm andu sa gebe gamêŋ dabuŋ ma sêŋgôm endeŋ tôŋgeŋ acgommaŋ.
Copyright information for `JAE