Psalms 99

PESALEM 99

Anôtô eŋ kiŋ towae

Apômtau kêtu kiŋ. Tenteŋlatu têtênêp tauŋ êndu- êndu.
Nê lêpôŋ kêkô kerub nêŋ magê ŋaô e nom kôjô- kôjôgeŋ.
Apômtau kêtu ŋac kapôêŋ aŋga Sion.
Eŋ ŋatau kêlêlêc tenteŋlatu samob su.
Lau samob sêlambiŋ ênê ŋaê towae to ŋaclai kaiŋ teŋ
gebe eŋ ŋac dabuŋ.

O kiŋ toŋaclai,
aôm têmtac gêwiŋ biŋgêdêŋ.
Aôm kôwaka ŋagôliŋ gêdêŋ sa
ma kômêtôc biŋ kêtu katô aŋga Jakobnê.
Atoc Apômtau, aêacnêŋ Anôtô sa
ma au taôm naanêc taoŋ, taŋ akaiŋ kêka tôŋ naŋ, gebe eŋ ŋac dabuŋ.

Mose agêc Aron têtu ênê dabuŋwaga, ma Samuel gêmoa gêwiŋ êsêac, taŋ aweŋ gêôc ênê ŋaê naŋ.
Êsêac aweŋ gêjac eŋ, tec eŋ kêkêŋ taŋa êsêac.
Eŋ gêmoa tao ŋalêlôm ma kêsôm biŋ gêdêŋ êsêac.
Êsêac sêmasaŋ ênê biŋsu to biŋ, taŋ eŋ kêjatu gêdêŋ êsêac naŋ.

O Apômtau, aêacma Anôtô, aôm kôkêŋ taŋam êsêac.
Aôm Anôtô kôsuc êsêacnêŋ biŋ ôkwi ma gôjac êsêac kêtu sêgôm kesoŋa.
Atoc aêacnêŋ Apômtau Anôtô sa ma au taôm naanêc ênê lôc dabuŋ ŋalabu
gebe aêacnêŋ Apômtau Anôtô eŋ ŋac dabuŋgoc.
Copyright information for `JAE