Revelation of John 10

Aŋela to buku sauŋ

Go galic aŋela ŋajaŋa teŋ aŋga undambê kêsêp gêmêŋ. Eŋ kêkôm tau auc ŋa tao, ma kasômbuc teŋ gêsac eŋ môkêapac, ma laŋôanô amboac oc ma akaiŋ amboac alê ja. Buku sauŋ teŋ kêkac tau sa kwanaŋgeŋ kêsêp eŋ lêma. Ma ketoc akaiŋ anôŋa kêkô gwêc ma gasêŋa kêkô bau. Go eŋ gêmôêc ŋa awa kapôêŋ amboac lewe kêtaŋ. Eŋ gêmôêc su, go wapap 7 sêjac ma sêsôm biŋ. Wapap 7 sêsôm biŋ su, ma gabe jato biŋ tau. Mago gaŋô awa teŋ kêsa aŋga undambê gêmêŋ gebe “Biŋ taŋ wapap 7 sêsôm naŋ, ênêc aômŋageŋ, oto sa atom.” Go aŋela, taŋ galic eŋ kêkô gwêc to bau naŋ,

gêôc lêma anôŋa sa kêpi undambê gêja,
ma kêtôc lêma kêpi ŋac mata jaliŋa, taŋ gêmoa teŋgeŋ ma teŋgeŋ.
Ŋac tau kêkêŋ undambê to ŋagêŋ samob ma nom to ŋagêŋ samob ma gwêc to ŋagêŋ samob. Ma aŋela kêsôm gebe “Têm oc êmbacnê.
Êndêŋ taŋ aŋela kêtu 7ŋa ênac dauc êtaŋ naŋ, Anôtô oc ênac dabiŋ nê biŋ ŋalêlômŋa, amboac kêsôm ŋawae ŋajam tau lasê gêdêŋ propete, taŋ têtu ênê sakiŋwaga naŋ.”

Ma awa, taŋ gaŋô kêsa aŋga undambê gêmêŋ naŋ, kêsôm biŋ gêdêŋ aê kêtiam gebe “Ôna ma ôkôc buku, tê kêkac tau sa kwanaŋgeŋ kêsêp aŋela, taŋ kêkô gwêc to bau naŋ, lêma nê su.” Tec aê gadêŋ aŋela tau gaja ma kasôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôkêŋ buku sauŋ tonaŋ êndêŋ aê.” Ma eŋ kêsôm gêdêŋ aê gebe “Ôkôc wacôniŋ. Buku tau oc êŋgôm nêm ŋatêtacsêga ŋamakic êsa. Mago awamsuŋ oc ênsaê ŋakana amboac lêp.” 10 Ma kakôc buku sauŋ tau su aŋga aŋela lêma ma mêŋgaeŋ e kêsaê ŋakana amboac lêp gêc aocsuŋ. Aê kadaŋgôŋ su, go ŋoc ŋatêtacsêga ŋamakic kêsa. 11 Ma sêsôm gêdêŋ aê gebe “Oc biŋ lasê êtiammaŋ êpi lau to-m-to-m to lau totoŋ-totoŋ ma lau aweŋ teŋ-aweŋ teŋ ma kiŋ tokiŋ.”

Copyright information for `JAE