John 20

Yesu wala rekesa

(Mat 28.1-8; Mak 16.1-8; Luk 24.1-12)

Gore adaa oro rabu ribaa pa yabaina Makdala su-para piri Maria mo aana apedaa matmat-para ipisa. Go rabu nimumi go aana apedaa pora gaape aba lobapaina mo-pare aawa adesa. Go rabu Maria-me aloma ipua Saimon Pita-para ni Jon Yesuna raaname ome disaipel aa saa-para lalo: Aa Mudu-na rodere aba mea ria puamena-ga aa-para pua ru imi pae maarea sa.

Goa sa rabu Pita saa lapo nipu gimoa mo aana apedaa matmat-para adola pisipa. Gore Pita saa lapo aloma pisipa pare neme Pita maorope yawoa aba aloma pisu. Ni mo apedaa-para pua none patabaawa rogaae mamina adesu pare no ru-nane na-adola pisu. Pare Saimon Pita-re orope aapu-nane ipuare mo apedaa-para ora odobaawa pua adesa. Nipumi rogaae mamina padane isa-ga adesa. Goa pua mo mamina medaloma raapu naisa pare nipu pakipu palae isa. Go rabu aana apedaa-para ni aba aloma pua neme odobaawa ru-nane pua adesu-pulu kone rulasu. Gore Gote-na buk-mi Yesu wala rekalia sa pare saame naniminaasipa. 10 Goa puare saa disaipel aa lapore ada wala pisipa.

Makdala su-para piri Maria-me Yesu adesa

(Mat 28.9-10; Mak 16.9-11)

11 Maria aana apedaa repaa-nane pua rekaawa re lala aasa. Re pa lala aawa sana nipu kubuniaawa aana apedaa ru-nane adaniaasa. 12 Go rabu nipumi mamina yaako pi maarae ensel laapo adesa. Go ensel laapore Yesu ro rogaasimi-para pirisipi. Medare aalu-nane pirina medare olake-nane pirisa. 13 Go ensel laapome Maria-para lalo: Go ona, akolo re lae? Oname lalo: Nina Aa Mudu mea ria pisimina-ga aa-para mea ru imi pae? 14 Goa loare nipu wala pereke tuare Yesu rekesa-daa adesa pare go aa Yesu ora naniminaasa.

15 Yesumi nipu agaa gupa misa: Go ona, neme akeane re lae? Nere aapi asapi? Maria-na konere go aa mo maapu surube aa kone sua nipu-para lalo: Aa adaa, nipu aa-para ria puame? Nina mea rita pono ni lagi. 16 Yesumi nipu-para lalo: Maria sa. Goa sa-pulu Maria pereke tua Juda aanuna agaame Rabonai yaasa. Go bina re-re ada agaame tisaa simi. 17 Yesumi nipu-para lalo: Nina Aapa piri-para abi nape-pulu ni nasaapiraina-ga nina amenu gupa pua lakelape: Ni so yaa-para puare niaana Aapa piri wala palua. So yaa-parare niaana Aapa Gote piri palua lo lakelape.

18 Goa sa-pulu Makdala su-para piri ona nipu puare niaa disaipel aanu-para gupa epa lagisa: Neme Aa Mudu adawa. Nipuri niaana Gote piri-para palua lagia.

Disaipel aanumi Yesu wala adesimi

(Mat 28.16-20; Mak 16.14-18; Luk 24.36-49)

19 Go adaa oro rabu naare pabola pulaina niaa disaipel aanuri Juda aanu paala omesima-pulu ada ru-nane kiritaawa pora gaape garulaawa pirisima. Go rabu Yesu nipu pa ipua niaa piri-para epa aawa lalo: Nimina lo robaa kuma pu ina epe kone su piralepape. 20 Goa loa sana nipuna ki laapo-para perani page mea waasa. Go rabu niaame Aa Mudu adesima-pulu raaname omoa pedo pedo pu pirisima. 21 Go raburi Yesumi niaa-para wala lagisa: Nimina lo robaa epe kumapu ina piralepape. Aapame ni mea epenasa-rupa neme onaanu piri-para mea repaalua. 22 Goa loa sana nipuna popome niaa madaa komo polo paboa lalo: Nimimi Holi Spirit mealepa. 23 Onaa rayona wae yaenu raakepe rubalimiri go wae yaere ora dia yalia. Goa pua narakepe rubalimiri go wae yaere namea rabuniaalia sa.

Tomas-me Yesu adesa

24 Yesu niaa piri-para ipisa rabu disaipel aa padane-mare napirisa. Go aare Tomas pare nipuna bi medare Didimus. 25 Go aa napirisa-pulu niaame nipu lagesima: Paga, niaame Aa Mudu adama sima. Pare Tomas-me lalo: Gore nipuna ki madaa nil-mi tide kodo page nipuna perani-para nil-mi tide kodo oraalua-daare go rabu kone rulalua sa.

26 Wala sarara meda penaaloa niaa disaipel aanu ada ru-nane pirisima. Go rabu Tomas niaa raapu pirisima. Niaame pora gaape garulasima pare Yesu niaana rikiraana epa opapaawa lalo: Nimina lo robaa kumapu ina piralepape. 27 Goa loa sana Tomas-para lalo: Nena kimi nina ki kodo oraa. Ora oraawa adape. Gore oraaware nena ki ridulaawa nina perani-para tide kodo page oraape. Nere kone laapo nasape. Ni madaa kone rulape. 28 Go rabu Tomas nipumi lalo: Nina Aa Mudu loa nina Gote sa. 29 Yesumi nipu-para lalo: Neme ni adae-pulu ni madaa kone rulaate? Onaanumi ni na-adoa kone rulalimide onaare nimu raana omoa piralimina sa.

Go dipiae buk-na re

30 Yesu napiaa kogono medaloma pisa rabu niaa disaipel aanumi adesima. Goa pisa pare go buk madaa rayo natu ima. 31 Pare go buk-para iade agaare nimimi Yesu ora Gote-na Si page ora Gote-na Mea Repae Aa kone rulaminalo tisude. Goa pua go kone nimuna robaa-para maodobaawa nipuna madaa kagaa piraama laama palimi.

Copyright information for `KEW