1 Peter 3

Eu iniŋ onac pakeŋ ac.

Iniŋhécgina ini imuhucyanec euhécgina ionac acgina niŋtoho waŋ énécmimu, imuhuc waŋgicguc tosara Anutuac ackuaʒéc ménda niŋtohoanʒu imi eneŋ acguc iniŋ hécgina ionac acgina niŋac qahac, néŋ wawaŋ memegina niŋac wamma liliŋgégic aŋgéŋ tiénécmimacac séc wammac. Hénia imi yomuhuc; Bac yandi yandi wamma hakagina ɋala ɋalanec wamma kecgic inicdacʒu. Oruc miʒics me soroŋ goli me ʒari maleku tanera hénia hénianéŋ séwiginaiguc ménda meʒeric qeʒeric wammu, néŋ ewa qeriginaiguc qeri ic saŋgima hezac imuac mia wamma memaamuma luae ménda houmacac séc imuhucyanéŋ mia meʒeric amuma kecmu. Imuhucya imi Anutuac kiwaiguc eeyaguc yanda waŋanʒac. Becnec embac téréya tosara niŋkumugina Anutuac muru haima kecgic ieneŋ acguc imuhucyanec wamma euhécgina ionac acgina niŋtoho wamma haka iminéŋ meʒeric amuma kecaŋgic. Saranéŋ Abarahamac miŋna ʒémima niŋtoho wammiyec ésécnec ini acguc haka hiabia wamma haka tosara ʒénéŋ hirihiriyawac séc mihicŋima kileŋ bac yandi yandi ménda wamma kecma iwac
3:6Sarawac.
bérachéra wandacʒu.

Embac euhécgina ini imuhucyanec niŋtegic qiŋtegicgina méndacma iniŋ hécgina iniguc kecmu. Embac imi ʒéic bébélacgia ésécnec, waŋu kekec hémbénaŋa ewa hiawac énécmimia imi momacnec mératéc memu imi niŋtegicma eegina héiénécmimu. Imuhuc waŋgic ʒéwelecwelec ginanéŋ néhé néhélia qahac wammac.

Acna metecgéma ʒéwa niŋgic; Ini mocʒoŋ yanda ewa momaciguc kecma méŋac méŋ wésé niniŋiguc dacmuna ésécnec goi héihéi waŋamumu. Waŋu ewa biric waŋamuma memaamuma kecmu. Haka biriawac haka birianec, ʒébiri qébiriawac ʒébiri qébirianec ménda meleŋ énécmima kileŋ mozoc ac hiabia waŋ énécmimu. Imuhuc wamma mériaŋ imi mératéc memu niŋac héihéré énécmiyec. 10 Imuac mia kekecac goiya héima nalé hiabia mihicŋimaŋ ʒé wanʒaciguc ezelaŋa neuŋ héimima ac biria ménda wamma kua tasiaya iminéŋ ac ikora ménda ʒémac. 11 Waŋu biria igucnec liliŋgéma haka hiabia wammac, waŋu luae kekec niŋac hochoc ai mema seligima nesima méndacmac. 12 Imuac hénia imi yomuhuc, miŋ kewuninawac kiwa imi ic solaŋawac muru hiyu keŋanʒac. Waŋu gezawa imi ionac ʒéwelec welecginawac haiyu heanʒac, néŋ haka biria waŋanʒu ionac imi kic ségérayanéŋ tawi énécmianʒac ʒéma ʒéyec.

13 Waŋu seliseli wamma haka hiabia wamma kecmuiguc mérénéŋ ʒéra waiya énécmimac? 14 Waŋu haka solaŋawac waŋgic unuhéi wammu imi ségiségi ginaguc. Némac iwawai niŋac ic tosara bac yandi yandi waŋanʒu imuac mia ini bac yandi yandi ménda wamma bac ʒaʒac ménda wammu, néŋ 15 ewa qeriginaiguc Kristo i miŋ kewuginawac buŋa métérégic kecmac. Waŋu ewa qeriginaiguc niŋkumu hezac imuac hénia qesi nimbiŋ ʒé waŋgic bénʒéŋnec meleŋ énécmimaŋ ʒé nalé séc ʒéréŋqéréŋ wamma kecmu, 16 néŋ gum bénʒénʒéŋ ʒéma ee héihéiiguc wammu. Waŋu ewa kétiŋkétiŋ ginanéŋ ɋala ɋalagianec hemac. Imuhuc waŋgic onac wawaŋ meme hiabiawac ʒébiri qébiri waŋ énécmimu imi eneŋ mema titi hakaginawac gamugina mihicŋimu. 17 Haka hiabia wamma qenʒeŋ manʒeŋ mihicŋimu imi Anutuac ewa siŋ wanʒaciguc haka biria wamma qenʒeŋ manʒeŋ mihicŋimu imi ogicʒac. 18 Kristo imi hatac momacguc képésic ic momac yanda onac niŋ wamma humuyec. Ic solaŋanéŋ neŋaŋ képésic niŋac mulu meyec. Imi mia nonagicma Anutuac muru kemma nonopocmaŋ ʒé imuhuc waŋec. Inéŋ mia séwiiguc qegic humuyec, néŋ uŋaiguc imi meɋelimiyu kekecyaguc waŋec. 19 Inéŋ uŋaguc kemma uŋa tosara humucac hésa ɋatéciguc kecgic ionac ackuaʒéc ʒéau énécmiyec. 20 Imi eneŋ mia becnec Noanéŋ ʒéic miyacgéma keru nalé imuaru Anutunéŋ nalé horua qeri bénʒéŋiguc mambéc énécmiyu acqeqe waŋgic ieneŋ mia. Waŋu ʒéic imuac qeriaiguc emma doku igucnec aŋgéŋ tiénécmimia ionac ʒaŋgégina imi 8 sac waŋec. 21 Doku imi Yesu Kristoac humuc igucnec yayac niŋac deguc imi melemma aŋgéŋ titiac asé kiwiya wanʒac. Imi mia doku naec haka imi mia. Waŋu imi mia séwiac képésic ʒuac énécmimiawac iwawai qahac, néŋ ewa kétiŋkétiŋ solaŋanéŋ Anutu mihicŋimaŋ ʒé hénima keŋkeŋa imuac asé kiwiya wanʒac. 22 Yesu imi kurumeŋu emma Anutuac méra héiyaiguc tacʒac. Taru kua meme uŋa ʒéma ai memeac qac buŋaginaguc ʒéma kuc buŋaginaguc ieneŋ iwac méra bacyaiguc kecdacʒu.

Copyright information for `KGF