Philemon 1

Kristo Yesuac hésa ic ni Paulo ʒéma ninʒéŋ ninʒéŋac ic munana Timoteo nereŋ ic ala soroc, ai momacnira Filemon ʒéma
Copyright information for `KGF