Psalms 11

Niŋkinʒéŋnina imi MiŋKewuninawac muru haini hemac.

(Legic galeŋawac; Dawidiac legic ʒéra.) Ni néŋgacma Yaweac muru saŋgizua. Ini némac niŋac kekec uŋanawac ézéma nei ésécnec néŋgacma nonac baec boŋaiguc hana ʒézu? Ic biria ieneŋ tewiginaiguc ʒakoŋa mui hérétéŋ wanʒu. Ic qeri solaŋa tunumaŋiguc qewiŋ ʒé wanʒu. Baec nanaŋanéŋ bacgéyu ic solaŋanéŋ dimuhuc wammac?

Yawenéŋ eŋeya ocmuŋ téréyaiguc kecanʒac. Yaweac ic kewu tatacya imi kurumeŋiguc tacʒac. Imuacnec inéŋ kic hima baec ic neŋaŋ ninic tegicanʒac. Kicyanéŋ ninic sosolianʒac. Yawenéŋ ic solaŋa batucgé inicma ic biria ʒéma kaiʒiliweŋac siŋa niŋanʒac iwac kekec uŋayawac méʒia tianʒac. Inéŋ ʒéyu salfanéŋ kia ésécnec mama ic biria onomac. Geric ʒéma salfa ʒéma luhuc bélaŋagucnéŋ ionac sokociguc mesécgé énécmimac.

Yawe imi solaŋ dindiŋa, imuac ai solaŋawac siŋa niŋanʒac. Imuac ic solaŋa ieneŋ iwac kic tanera hémmu.

Copyright information for `KGF