Psalms 7

Ununesi mihicŋima Anutunéŋméra mimac niŋ ʒéwelerec.

(Benʒaminac ɋelia méŋ Kusinéŋ ac wammiyu Dawidinéŋ ara bakia meleŋmiyec.) Yawe, nuac Anutuna, ni Miŋ Kewunawac muru saŋgi saŋgina mihicŋizua. Nesinénʒu mocʒoŋ yanda ionac murunec aŋgéŋna tima kératacnec népésina. Imuhuc ménda waŋ némbaŋnec, ieneŋ laion yaŋ ésécnec kucnec hama kekec uŋana kiricqiric waŋ némbunec. Gi qahac waŋu metecgé nénéŋa méŋ ménda kecʒac.

Yawe, nuac Anutuna, ni haka yomuhuc waŋi iguc, nuac méranaiguc hakana biria yomuhuc hezaciguc wai énécmina imuhuc hia waŋ némmu. Ni ic méŋac képésic méŋ wammiyi iguc, héniaya qahac haʒécnawac iwawai méŋ wagiri iguc, wai énécmina haʒéchécna ieneŋ kekec uŋana nesima hama népésimu. Waŋu wai énécmina ieneŋ baeciguc kekecna tihumu némma edamuna imi seitotoŋiguc giligic hia mamac. (Ohec)

Yawe, qeri biricgaguc yacbésémaŋ. Nuac haʒéchécna geric bélaŋginaguc haʒéc waŋ énécmima yacbésémaŋ. Anutuna, yacma nambésémaŋ. Héna ac nénézénec imuac séhaiguc waŋ énécmiwésémaŋ. Baera baera unuruna hama lelecgé géŋgic, geŋgaoc liliŋgéma hama ou eŋeŋa tacma inicgaleŋ waŋ énécmiwésémaŋ.

Miŋ Kewunéŋ baera baera ic embac ʒégési nénécmimac. Yawe eŋeŋa miŋina, geŋgaoc solaŋ dindiŋa ʒéma haka héla qerinaiguc hezac imi héŋgésiwésémaŋ. Qeri héhéŋ, solaŋa miŋina, gi imi niniŋnina batucgéma héŋanʒaŋ. Ic ʒipiliŋ ʒapalaŋa ionac haka biria imi metecgéma haka solaŋa mesolaŋanina nammac.

10 Eŋeŋa miŋina, Anutu, nuac saiwa kecʒac. Inéŋ ic embac qeri solaŋ kecʒu imi aŋgéŋ tiénécmianʒac. 11 Anutu imi ʒégésigési ic solaŋa. Inéŋ naléya naléya qeri biric niŋénécmianʒac. 12 Ieneŋ ewa qerigina ménda mindiŋimuiguc Anutunéŋ souya ʒéra qericma tewiya héré muimaŋac ʒé ʒéréŋ qéréŋ wammac. 13 Anutunéŋ ʒérabéra humumia ʒéréŋqéréŋ wandaru hezac. Inéŋ tewi geric bélaŋaguc miyacgéyu hezac.

14 Ic birianéŋ haka biria aʒi kiyu mihicŋizac. Inéŋ réwéri héri haima imuacnec merac ikora mezac. 15 Baec séséŋ tewi luacyaguc mihicŋianʒac i eŋeyaoc imuaru mama hiŋgacanʒac. 16 Kaiʒiliweŋa iminéŋ eŋeya oruc qahaiguc maanʒac. Ʒipiliŋ ʒapalaŋa iminéŋ eŋeya oruc siraiguc maanʒac.

17 Ni Yawe imi solaŋawac niŋac ewa hia ac ézémaŋ. Eŋeŋa miŋinawac qara mepésimaŋ.

Copyright information for `KGF