1 Thessalonians 1

Ai taumai toitoi, Paulo, Sila, e Timoteo, na Tamara Palagu e Velekou Iesu Keriso gena ekalesia Tesalonika aonai gatalo-venimina.

Vega-nama e maino gemi ai pene mia.

Tesalonika talimara geria maguli

Ai toma mapararai Palagu gavega-namaana gomi maparami pakumi ai, e gema rapali aorai gatugamagimina. Kwalana Palagu, ita Tamara, wailanai gavetugamagi-tagona, gomi gemi kamonagi raka govega-vetovo-tiwarana, e gemi ulamagi ai raka goveulamagi-gunagave-tiwana, e gemi veraramani ita gera Velekou Iesu Keriso genai raka govega-tiliga-tiwarana. Walakavamai maparami, ai ripamai gomi Palagu na eulamagimina e ia na evirigimito ia gena. Kwalana Vali Namana ai na gavenimito ati kilakilaimo, na Veaga Palaguna matiavuna e mataunataunana na. Gomi maki ripami, gomi gemi nama ulanana ai raka gatalu-tiwato gomi aomi ai.

Ne gomi na maki ai gokala-tovotovomaito e Velekou gokala-tovotovoato lewana gevega-vitivitimito, na Palagu gena kila gogapi-rageato mavereremi na. Voverere Veaga Palaguna na evenimito. Ganina voa gomi vevega-gita namanai gomiato kamonagi talimara maparara Makedonia e Akaia geria. Kwalana gomi gemina Velekou gena kila elaka-piatito ati Makedonia e Akaia aoraimo, na gomi gemi kamonagi Palagu genai kapu maparanai pia ripaa. Gaura pakurai vonai ai na kila ta ati mapaia kilagia. Ira matotaura maki gevekilagito ai na gawariwarimito aonai, gomi na ai raka gogapirage-tiwamaito, e kaivakuku raka goraokwani-tiwarato, maguli Palaguna e taunataunana vetugunagina pio kalaa ulanana, 10 e Natuna Iesu goalo-tagoana kupa na mapenema rigo. Ia Palagu na kwarega na evega-kuliiti-waiato, e gena paru pene vega-matagaia pa taunilimalima pene agirorira tomanai, Iesu na pene vega-magulira.

Copyright information for `KHZ