1 Timothy 2

Rupu aliruputali na rauparana taunatauna

Au geku vegavutina kunena ea; Taunilimalima maparara pakaurai Palagu pio nogi-venia, pio rapali, taunilimalima maparara pakurai Palagu e talima vekarawarai pio ruga, Palagu pio nogia e pio tanikiu-venia. King e kaomani maparara geria maki pio rapali, pe pita talu namanama mamainora ria, e Palagu pita kwalanaa mataunataunara na. Vovetaina voo nama, e Palagu gera vevega-maguli talimana pita vega-vererea. Palagu eririwana taunilimalima maparara pia maguli e kila taunatauna pia ripaa. Kwalana Palagu geregana kwanilova; e Palagu e taunilimalima vekarawarai erugana talimana maki kwapunamo, Keriso Iesu. Ia matotauna gena maguli eveveni-agiato, taunilimalima maparara pene voi-waira ulanana. Palagu gena vevega-taunatauna na votoma evirigiato, vonai vou ematagaito. Vovetaina gaurai au etaokuto, apostolo e vopata talimaku. E taunatauna, ati aopamina. Au etaokuto, ati Iuda talimara geriai kamonagi taunataunana pana vevega-ripagia.

Au aririwana kapu mapararai maru gimara veagara pia gapi-itira rapali aonai. Na rapali ai gimara veagara pia gapi-itira genai, aora ati parura e ati aovoaovora.

Au aririwana gare maki pia verapuga-gitakau, mavekuparagerai rapuga pia ligo. Guira ragai pia vatu kaki irauiraura, e kolo pa gege maralemara irauiraurana ragai pia kwago, e rapuga voira kamura na ragai pia verapuga. 10 Na kala namara e rorirorira maparara noo kwagokwago gaura pia kalara. Kwalana Palagu gekupa-rageana garera geria kala taunatauna vovetaina. 11 Gare na Palagu gena kila pia kamonagi-venira aora mamanaura ria, ragai pia kogo. 12 Au ati aririwana gare vevega-ripa inaguluna pia kalaa, e vevai magulinai irana maru ragai pia kune-agira, e ragai pia kilakila. 13 Kwalana Palagu na Adamu ekala-kuneato, mulinai vou Eva ekalaato. 14 E Satani na ati Adamu eopaato, na Eva eopaato, ne ekala-rakavato. 15 Na gare melo pia gapi. Kwalana voanana gare vevega-maguli pia vaia. Voo pene geria kamonagi e ulamagi pia gapi-gaugaura e pia veaga e pia maguli namanama.

Copyright information for `KHZ