2 John 1

Au, ekalesia vaivaina tauku, na epepa Palagu na evirigimuto garemu manatumu goti atalo-venimina. Gomi maaoku maparana na aulamagimina, ati au namo aulamagimina, na kila taunatauna geripaato talimara maparara na maki geulamagimina.
Copyright information for `KHZ