Hebrews 1

Gote-na Simi naa agale lagu aaya

Abalade rana adaapu kone rado madaare Gote-me naana aapa kasuanu agale lakalisa rabu Gote-na agale lakale alinumi agale rado rado adaapu lakalisimi. Go lisimi pare abi page ora werepe yapi di rabu Gote nipuna Simi naa nipuna agale lagu aaya. Gore Gote-na Si nipumi go su ele raayo warisa. Go puma su yaa perekealia rabu Gote-me nipuna Si ele raayo minalo mapiraasa. Simiri Gote nipuna epe paana puri maa waatea. Nipuri Gote-na kone nona pi piruma nipuna puri pale agaleme nipuna warili enaali raayo-para elenu raayo-para puri mapalaaya. Nipumi enaalinuna koe elenu maa rubape kogono dialenaloma nipu yaa-para puma Gote-na popa ki-nane puma piru aaya. Gote-re ora ele raayona re yaa-pulu nipu komea go-rupa piru aaya.

Gote-na Simiri ensel-nu rabuaaya

Gote-me nipuna Naaki su kamaa mea rapaasa-daa go Naaki nipuna bimiri ensel-nuna bi page rabuaaya lisa. Go-rupa abalade aaraame Si lakeloma nena bimi ensel-nuna bi rabuaaya lisa. Siri ora mupaa naaki komea yaa-pulu abalade Gote-me ensel medaloma go-rupa nalakalisa:

Nere nana Si pi-daa nalakalisa. Abiri niri nena Aapa pitua lo ensel-nu nalakalisa.
Niri nipuna Aapa pitua. Nipuri nana Si piralia lo ensel-nu nalakalisa.
Dia, pare abalade Gote nipuna mupaa naaki go su kamaa rapaalalo pisa rabu nipumi go-rupa lisa: Naa ensel-numiri go naakina bi minasaalimina lisa. Go lisa pare nipumi mo ensel-nu go-rupa lakalisa:

Go ensel-nu wagepu po rilipu maa rapaato.
Go puma nana kogono pi ensel-nu repena sulaa-rupa mapiraayo.
Go loma Gote-me nipuna Naaki go-rupa lakalisa:

Nena surubape elenu Gote piri-para ade abuna pa su aalia.
Nena surube suri enaalinumi ora redepo le kone suma waru surubalimi.
Naa redepo le kone madaa ora waru ranaame komo aaya.
Go pea pare koe konere ora giya kome.
Go pea-pulu ni ora nena Gote-me neme abalade ne mapiraasuade.
Go puma nena epe kogono ali yagonu epe bi kate rabu raaname komeleme.
Go pisi pare nena bi minasaoma raana komape kone gisa rabu nimuna bi ma-oge yaasa.
10 Go puma Si madaa Gote-na agale wi buk madaa go-rupa lisa:

Mudu Ali abalade neme go su wari sogo yaa page warisua wia.
11 Go su yaa laapore ora nu piri-rupa kalepe pape puma dia yaalia.

Yapare nere ade abuna kagaa piramala pali.
12 Go puma alinumi mamina maa pege pimide-rupa

neme go su yaa laapo kobapu muma ma-dia yaali.
Go pumare alinumi maarae ele koloma alo paeme-rupare go su yaa laapo kagaa perekealia.
Go pea pare nere ade abuna pi-rupa kama pa piraoma pumare ne ogae-rupa napirali.
13 Abalade Gote-me ensel-nu page go-rupa nalakalisa:

Nimiri nana popa ki-nane epa piralepa lo nalakalisa.
Go pumare nimina lore alinu kibu rolo-para mapiraalua lo nalakalisa.
14 Go agalere Si komea mada lagisa pare go ensel-nu nimuri pa wasaanu mapiraasa. Nimu Gote-na kogono pinalo mapiraasa. Gote-me ensel-nu ade abuna kagaa piru aape enaalinu raba minalo maa rapaaya.

Copyright information for `KJS