John 20

Yesu wala rekisa

(Mat 28.1-8; Mak 16.1-8; Luk 24.1-12)

Gore adaa koro rabu ribaa pa yabaina Makdala su-para piri Maria mo kana apedaa tapa-para ipisa. Go rabu nipumi go kana apedaa pora gaape abala lobapaina mo-pare aaoma adisa. Go rabu Maria-me wagepu ipuma Saimon Pita-para ni Jon Yesuna raaname kome disaipel ali saa-para talo: Mudu Ali-na rodere abala maa ria puamena-le aa-para puma ru wimi palo maarea lisa.

Go lisa rabu Pita saa laapo nipu giyoma mo kana apedaa tapa-para adola pisipa. Gore Pita saa laapo alo pisipa pare neme Pita werepe ma-aaoma abala alo pisua. Ni mo apedaa-para puma none paitabaoma rogaae mamina adisua pare no ru-nane na-adola pisua. Pare Saimon Pita-re werepe aapu-nane ipumare mo apedaa-para ora kodobaoma puma adisa. Nipumi rogaae mamina komea wina adisa. Go puma mo mamina medaloma raapu nawisa pare nipu pakipu pale wisa. Go rabu kana apedaa-para ni abala alo puma neme kodobaoma ru-nane puma adisua-pulu kone rulasua. Gore Gote-na buk-mi Yesu wala rekalia lisa pare saame namakuaasipa. 10 Go pumare saa disaipel ali laapore ada wala pisipa.

Makdala su-para piri Maria-me Yesu adisa

(Mat 28.9-10; Mak 16.9-11)

11 Maria kana apedaa pagi-nane puma rekaoma relala aasa. Re epa lala aoma lisana nipu kubunaoma kana apedaa ru-nane adainaasa. 12 Go rabu nipumi mamina kaake pi maarae ensel laapo adisa. Go ensel laapore Yesu ro rogaasimi-para pirisipi. Medare kalu-nane pirina medare ke-nane pirisa. 13 Go ensel laapome Maria-para talo: Go ena, ake pea-daa re lae? Ename talo: Naa Mudu Ali mea ruma piamena-le aa-para mea ru wimi pae? 14 Go lomare nipu wala pereke lumare Yesu rekasa-daa adisa pare go ali Yesu lo namakuaasa.

15 Yesumi nipu agale gu-rupa lisa: Go ena, neme ake pea-daa re lae? Nere aapi aasa pili? Maria-na konere go ali mo maapu surube ali kone suma nipu-para talo: Mudu Ali, nipu aa-para ria puame? Naa mea ria pono ni lagi. 16 Yesumi nipu-para talo: Maria lisa. Go lisa-pulu Maria pereke luma Juda alinuna agaleme Rabonai yalisa. Go bina re-re ada agaleme tisaa lisimi. 17 Yesumi nipu-para talo: Naa Aapa piri-para abi nape-pulu ni nasaapirana-le nina amenu gu-rupa puma lakelape: Ni so yaa-para pumare naana Aapa piri wala palua. So yaa-parare naana Aapa Gote piri palua lo lakelape.

18 Go lisa-pulu Makdala su-para piri ena nipu pumare naa disaipel alinu-para gu-rupa epa lagisa: Neme Mudu Ali adawa. Nipuri naana Gote piri-para palua lagia.

Disaipel alinumi Yesu wala adisimi

(Mat 28.16-20; Mak 16.14-18; Luk 24.36-49)

19 Go adaa koro rabu naare pabola pulaina naa disaipel alinuri Juda alinu paala komisima-pulu ada ru-nane kiritaoma pora gaape garulaoma pirisima. Go rabu Yesu nipu pa ipuma naa piri-para epa aoma talo: Nimina lo robaa kuma puma epe kone su piralepape. 20 Go loma lisana nipuna ki laapo-para perali page mea waalisa. Go rabu naame Mudu Ali adisima-pulu raaname komoma pedo pirisima. 21 Go raburi Yesumi naa-para wala lagisa: Nimina lo robaa epe kumapu ena piralepape. Aapame ni mea epenalisa-rupa neme enaalinu piri-para mea rapaalua. 22 Go loma lisana nipuna popome naa madaa ma-paama paboma talo: Nimimi Holi Spirit mealepa. 23 Enaali raayona koe elenu raakepe rubalimiri go koe elere ora dia yaalia. Go puma narakepe rubalimiri go koe elere namuma rabuniaalia lisa.

Tomas-me Yesu adisa

24 Yesu naa piri-para ipisa rabu disaipel ali komea-mare napirisa. Go aliri Tomas pare nipuna bi medare Didimus. 25 Go ali napirisa-pulu naame nipu lakelesima: Paga, naame Mudu Ali adama lisima. Pare Tomas-me talo: Gore nipuna ki madaa nil-mi lide kodo page nipuna perali-para nil-mi lide kodo waraalua-daare go rabu kone rulalua lisa.

26 Wala sarara meda penaaloma naa disaipel alinu ada ru-nane pirisima. Go rabu Tomas naa raapu pirisima. Naame pora gaape garulasima pare Yesu naana rikirana epa opapaoma talo: Nimina lo robaa kuma pu piralepape. 27 Go loma lisana Tomas-para talo: Nena kimi nina ki kodo wara. Ora waraaoma adape. Gore waraaomare nena ki ridulaoma nina perali-para lide kodo page waraape. Nere kone laapo nasape. Ni madaa kone rulape. 28 Go rabu Tomas nipumi talo: Naa Mudu Ali loma nina Gote lisa. 29 Yesumi nipu-para talo: Neme ni adale-pulu ni madaa kone rulaali? Enaalinumi ni na-adoma kone rulalimide enaaliri nimu raana komoma piralimi lisa.

Go yarepe-ae buk-na re

30 Yesu napi kogono medaloma pisa rabu naa disaipel alinumi adisima. Go pisa pare go buk madaa raayo nalu wima. 31 Pare go buk-para sade agalere nimimi Yesu ora Gote-na Si page ora Gote-na Mea Rapaae Ali kone rulaminalo lisuade. Go puma go kone nimuna lo robaa-para makodobaaoma nipu madaa kagaa piramala palimi.

Copyright information for `KJS