1 John 1

Na-ke-ivoi-an

Ginau notos nalob̃ulat egai van hǝn gamito husur naSoruan hǝn nǝmauran
1.1Nǝboŋ aJon tosor husurnaSoruan hǝn nǝmauran,isor husur AYesu Kristo.
totoh tia len natub̃atan. b  Namtosǝsǝloŋ hǝni, namtorisi. Evoi, namtorisi hǝn namǝtanamito, namtubari hǝn navǝlanamito.
AGot igol ke nǝmauran tovisi, ale ginamit namtorisi, namtukel kot nakitinan husuri. Namtukel ur nǝmauran vi sutuai mai gamito, nǝmauran vi sutuai totah mai aTata. Ale aTata igol tovisi hǝn ginamito. c  Namtukel ur nǝsa namttorisi mai nǝsa namttosǝsǝloŋ hǝni mai gamito, hǝn gamit am mǝtb̃elǝboi mǝtb̃ikad nab̃onan mai ginamito. Avil nab̃onan sidato dattokade, datukade mai aTata mai aNatun tovi aYesu Kristo. Namtutos natgalenan hǝn lǝb̃igol nǝlonamito tepul sǝsǝhov hǝn nakemkeman.

AGot evi nam̃ial, toh len nam̃ial

Ale egai evi napisulan namttosǝsǝloŋ hǝni len gai. Gai ikele ale namtukel uri mai gamito maiegai ke: aGot evi m̃ial; sǝkad nǝmargobut ideh lan. Datb̃ikele ke dattokad nab̃onan maii tia be datb̃iyar len nǝmargobut sal, datolibliboŋ, nǝmauran sidato saṽusan nakitinan. Avil datb̃iyar len nam̃ial sum̃an aGot, totoh len nam̃ial, datukad nab̃onan mai gidat gabag ale nǝda hiYesu, aNatun, ekǝkas gidato hǝn b̃ilav kuv nǝsaan sidato. Igol gidato datuveveu len nǝhon.

Datb̃ikele ke datsǝkad nǝsaan ideh, datogǝras gidat gabag, ale nakitinan eb̃uer len gidato. Be datb̃ikel vǝhot nakitinan hǝn nǝsaan sidato, dereh aGot terub̃at nǝsaan sidato, tigol dativeveu dan naṽide tosa p̃isi. Igol natgalenan husur ke akis igol nǝsa tokele, akis igol nǝsa tonor. d  10 Datb̃ikele ke datsagol nǝsaan, datoriŋ nǝhes len aGot ke tovi Nǝvanuan Nalibliboŋan, ale nasoruan san eb̃uer len nǝlodato.

Copyright information for KLV