2 Corinthians 5

Husur namtolǝboii ke, nǝboŋ naim nǝtap̃olen egai namttotohtoh lan b̃emǝtartar, nǝboŋ namtb̃imat, dereh namtikad naim toveveu len nǝmav, aGot toum hǝni m̃os ginamito, avan ideh saum hǝni. Dereh namtikad nibenamit b̃itoh vi sutuai. Be nibenamit gagai len navile a pan, namtupetǝmas hǝni, namtolǝŋon masuṽ hǝn namtb̃esun nibenamit hǝn nǝmav hum namttosun nahurabat toveveu. a  Husur nǝboŋ namtb̃esun nibenamit hǝn nǝmav b̃inoŋ, asike namtumalmal hum nibenamit tob̃uer. Husur nǝboŋ namttotoh len nibenamit hǝn navile a pan, namtupetǝmas hǝni, namtolǝŋon isa. Savi husur namtuke namtimat, be husur namtuke namtesun nibenamit toveveu hǝn nǝmav, hǝn nibenamit hǝn nǝmatan b̃eb̃uer, ale namtb̃ikad nibenamit toveveu hǝn nǝmav. AGot boh igol ginamit m̃os natgalenan, ale eviol hǝn aNunun mai ginamito, hum toririŋ gol ginamito, hǝn namtb̃elǝboii ke natit p̃isi tokel gati, dereh timagenan.

Imagenan namtoil b̃ur tabtab hǝn namǝtahwan sinamito. Namtolǝboii ke nǝboŋ namttokad nibenamit hǝn navile eg a pan, namtsatoh a im mai aGot sal. Husur, nap̃isal hǝn nǝmauran sinamito ipat len nadǝlomian, savi len nǝsa namttorisi. Evoi, namtopul tabtab hǝn na-il-b̃uri-an, ale namtolǝŋon ke, namteriŋ nibenamito, hǝn namtb̃ivan hǝn namtb̃itoh a im mai Nasub̃. Imagenan, namtb̃itoh len nibenamit hǝn navile eg a pan o namtb̃imat, a mǝhat hǝn natit p̃isi am, namtuke Nasub̃ tehǝhaṽur hǝn ginamito. 10 Husur gadit p̃isi dateil m̃au len nǝhon aKristo hǝn b̃epǝpehun navoian dan nǝsaan len gadito. Ale gadit p̃isi dereh datikad nap̃urp̃uran tonor hǝn nǝsa dattogol tovoi o tosa len nǝmauran sadit gail len navile eg a pan. b 

Len aKristo mitikad navoivoian mai aGot

11 Imagenan, husur ke namttolǝboi namǝtahwan len nǝyalyalan siNasub̃, namtohisi hisi hǝn nǝvanuan gail lǝb̃elǝboi sǝhot nakitinan husur aYesu. AGot elǝboi p̃is nǝsa topat len nǝlonamito, ale nuvatvat viri ke, gamit am mǝtelǝboi kitin hǝn ginamit maienan. 12 Namtsakǝmaienan mai gamit hǝn namtb̃isor sal suh ginamit tǝtas, be hǝn mǝtb̃eṽiv len ginamito, hǝn mǝtb̃elǝboi mǝtb̃isor var alat lotoṽiv len nǝsa nǝvanuan tolǝboi b̃erisi, be nǝsa topat len nǝlon nǝvanuan savi natideh len galito. 13 Hum ma nǝvanuan galevis lotonau suluṽi ke namttovinvinu. Namtb̃evinvinu, namtumaienan m̃os nǝyalyalan siGot. Ale nǝnauan sinamit b̃ivoi, namtumaienan hǝn namtb̃evi tarhǝt samito. 14 Husur na-lǝmas-buni-an seKristo iwol hǝn ginamito. Husur namttolǝboi sǝhoti ke: aKristo imat sivanuan p̃isi, imat salit p̃isi; imagenan, ehum gidat p̃isi dattomat. 15 Ale aKristo imat sivanuan p̃isi. Imat salit p̃isi hǝn ke, nǝvanuan lotokad nǝmauran lan, asike lǝb̃ehusur nalǝŋonian salit sǝb̃olito, be hǝn lǝb̃ehusur nalǝŋonian siYesu tomat salito, aGot togol tole mǝhat dan nǝmatan.

16 Ale gagai van nalǝboian sinamit ke nǝvanuan tovoi o tosa savi nabunusian silat navile a pan am. A m̃o namtohusur naṽide enan. Namtunau ke aKristo tovi vanuan tin ŋai sum̃an gidato. Be gagai namtsǝnau sǝmaienan am. 17 Imaienan, avan ideh tovi seKristo, egǝm vi vanuan veveu aGot togole. Nǝmauran ta m̃o eb̃uer, avan enan egǝm veveu! 18 Ale aGot m̃au igol natgalen p̃isi. A m̃o datukad nǝsasaan mai aGot, be len aKristo, aGot igol datukad navoivoian maii. Ale evi aGot boh tolav nauman mai ginamito, hǝn namtb̃eliv alat lotokad nǝsasaan maii, gǝm hǝni, hǝn lǝb̃ikad navoivoian maii. 19 Ale len aKristo, aGot eliv nǝvanuan navile a pan gǝm hǝni, hǝn asike nǝsaan salit b̃evi nǝkabut salit am hǝn lǝb̃ipanis sile, be hǝn lǝb̃ikad navoivoian maii. Ale eriŋ napisulan enan len navǝlanamito hǝn namtb̃ikel uri.

20 Imagenan, namtusor len nahǝsan aKristo. Ehum, len ginamito, aGot tosor mai gamito. Len nahǝsan aKristo, namtous gamit hǝn mǝtb̃egǝm hǝn aGot. Mitikad navoivoian maii m̃au! 21 AKristo sǝkad nǝsaan ideh. Avil aGot eriŋ nǝsaan sadit p̃isi lan hǝn b̃ipanis sadito. AKristo egǝm vi nǝsaan, hǝn ke, len gai, datb̃egǝm vi nanoran siGot.

Copyright information for KLV