2 Thessalonians 1

Chin Pol, Salas, Timotiy nimbip Tesalonayka biynimb Biyomb chin Jiysis Krays apiymiŋay ker mindpim gok, minj tiksipun.

Chinup tep gip ak; kiy apiymiŋay nimbip simb niŋiy kond minder, ñin ar kuyipapiy ak mindiy, mindrep ginimimb.

Krays Apiy Biynimb Nimbip Timey gipay Gok Kuyip, Yiwur Ñiniŋgamb

Pen mam ay sikop. Jiysis nup chiŋgrep giyiŋg gem amjap ak chinup tep gip. Biynimb nup ker mindpay gok kuyip, wasemb ay direp yimb gipim ak; Gor nup tep aŋgyiŋg nep mindpun. Gor ker mindem, biynimb gunap nimbip timey gey kosyam mindpim ak pen; gos kun ak ma niŋiy, nup chiŋgrep yimb gipim. Kun ak biynimb Gor ker miñmon keykey gok per apun, “Tesalonayka biynimb Gor nup gosimb niŋbay gok, nup chiŋgrep yimb gipay apun.” Mindrep gipim kun ak, biynimb nuk mindpun aŋgem nimbip miker ñiyiŋg nep mindpay rek; Gor bi per minim tuŋgasikrep gip ak, nimbip biynimb yand yimb aŋgiy diniŋgamb. Pen nuk Biyomb mindip rek, miñ yipund giniŋgamb ar ak nep giniŋgamb ak mey; biynimb nimbip miker ñiyiŋg mindpay gok kuyip, pen kunep miker ñiniŋgamb. Pen chin biynimb nuk miker diyiŋg nep mindpun gok, direp yimb giniŋgamb. Ñin kun ak Biyomb chin Jiysis Krays, enjol kalrimey nuk gok poŋind mon maŋlaŋ rek yinakniŋ winiŋgamb. Biynimb Nop nup kirgiy, Biyomb chin Jiysis nup minim tep ak kirgiy, timey ar ak gey amimb gok, yiwur yomb ñiniŋgamb. Biynimb kun gok tip tep nuk mindeniŋgamb siŋak, amniŋgiy rek ma ayniŋgamb; per gol okok mindiy, yiwur yomb diyiŋg mindeniŋgambay. 10 Pen winiŋgamb ñin kun ak tikiy, biynimb nuk gok, gos kiyk ak am nup kom kom gakniŋ, miñmiñ yimb giyiŋg, yimb nup dand aranyiŋg pernep mindeniŋgambay. Pen nimb minim nup ak aŋgonuk niŋbik rek, chin yip kun giniŋgambun.

11 Ar kun ak Gor nup per aŋgniŋiy apun, “Nand Biyomb mindpan rek, Tesalonayka biynimb key niŋay dinak gok kond mindenimin, biynimb tep nak gok mindiy, niripapiy gosimb niŋyiŋg, woŋg tep yerip yerip giniŋgiy gok amrep ginimuŋ apun.” 12 Gor nup aŋgniŋbun kun ak; kiy apiymiŋay nimbip simb niŋiy direp gipiyr rek, yimb kuyip apiymiŋay ak sek, nimbip ak sek aranimuŋ apun.

Copyright information for `KMH