Luke 15

Siypsiyp Ñiluk Kurgak

(Mat 18:12-14)

Biynimb tap siy tap timey giyak gok sek, bi takes dep gok sek Jiysis minim asap ak niŋun aŋgiy, ap niŋmindeyak. Pen bi Peresiy gok sek, bi low tiysa gok sek Jiysis nup, aŋgjiwiy aŋgyak, “Nuk yenen bi tap siy dep gok yip, bi takes diyiŋg maniy yesek gunap dipay gok yip, per tap jimñiy ñiŋimb aŋgyak.”

Kun aŋgey, Jiysis niŋiy, minim bap kuyip paydoŋ ay aŋgak, “Bi nimb bap, kanj siypsiyp ñin jiwiy onep mamind ak mok mindeniŋgamb. Pen nokom bap kurgek, gunap dam wikan bap ayek, tap kaskas ñiŋyakniŋ, kanj nuk kurginiŋgamb ak, mapin piŋiyñiy nep ayek, piyowek amniŋgamb. Am piyow giraŋgraŋg niŋiy, nup tep yimb gakniŋ, di wanjrem ar ak ay dand korip winiŋgamb. Dand apiy, buŋgiy nuk gok kuyip suk aŋgiy, biynimb miñmon nuk yip jimñiy gok kuyip suk aŋgiy gek, ap nan-gey aŋgniŋgamb, ‘Kanj yand kurgip ak piyow niŋiy dipiyn nen; maŋgiysek apem miñmiñ gun aŋgniŋgamb.’

“Kun ak rek, Gor biynimb nuk kuŋaynep suŋ-tep rek ayniŋgamb ak pen; gos nuk ak amniŋgamb biynimb minim nup timbrikiy, pisnep kumjun rek ayip aŋgiy, niŋniŋgambay gok. Kun ak mey, bap nup ker apek, enjol nuk gok yip miñmiñ yimb giniŋgambay.

Maniy Maŋgiy Kurgak

“Akaŋ pen, biyn bap maniy maŋgiy nuk onep wanjrem ak mindeniŋgamb. Pen won bap, korip miŋgan okok kapkap yapeniŋgamb, nuk yerginiŋgamb? Nuk lam daŋgiy ay, tap day day liŋg liŋg, maniy nuk won kun ak niŋiy dek, nup tep yimb gakniŋ, buŋgiy nuk gok kuyip, maŋgiysek suk aŋgek ap nan-gey aŋgniŋgamb, ‘Maniy yowip won ak piyow niŋbiyn nen, maŋgiysek apem miñmiñ gun aŋgniŋgamb.’

10 “Kun ak rek, Gor biynimb nup kirpay gok kuyip giniŋgamb. Biynimb nup kirpay kun gok, bap gos kisenimb niŋiy, nup deniŋgamb, nuk enjol nuk gok yip miñmiñ yimb giniŋgambay aŋgak.”

Ñi Ak Nop Nup Kiriŋg Amnak

11 Jiysis kun aŋgiy aŋgak, “Bi bap ñi omiŋal tikniŋgamb. 12 Ñinuk kisen ak, ap nop nup aŋgniŋgamb, ‘Bapiy. Tap chirupmiŋay apan gok, pikasik yip gok key ñan aŋgek,’ nop tap kuyipmiŋay gok pikasik keykey ñiniŋgamb. 13 Ñek, ñinuk kisen ak permindiy mer, nop tap pikasik ñiniŋgamb gok yokiy maniy diy, dand miñmon paryomb okok amniŋgamb. Am kun okok mindiy, biyn siy tap timey okok giyiŋg, maniy dand amniŋgamb gok, maŋgiysek giñimb diniŋgamb.

14 “Kun giy ñimbdeniŋgamb, yiwan yomb yimb ak winiŋgamb miñmon kun ak. Maniy diy, tap taw ñiŋnimuŋ rek bap, ma yimb mindeniŋgamb. 15 Kun gek, am bi miñmon nop nimb, kun ak nimb bap aŋgniŋek, nup kanj woŋg ak aŋgayniŋgamb. 16 Pen nup yiwan yomb yimb ak ginep mindek mindek, kanj mokniŋgambay tap day gok gunap, ñiŋnimuŋ rek ayniŋgamb ak pen; biynimb gunap, nup tap keñmaŋgiy ma ñiniŋgambay.

17 “Pen kisen, gos nuk ak asik ayek aŋgniŋgamb, ‘Bapiy bi nup woŋg giñimbay gok, keñmaŋgiy kuŋay mindip. Yand biy minden, yiwan yomb yimb ak gip. 18 Bapiy mindip ak tip andkind amiy, nup aŋgniŋgayn, “Windin yirik ar nip ak timey giy, Gor windin yirik ar ak timey giy gipiyn rek, 19 yip ñiyand ma aŋgnimin. Bi woŋg nip giñemb yikop rek bap, aŋgayey mindenim, aŋgniŋgayn” aŋgniŋgamb.’

20 “Kun aŋgiy, saŋdiniŋgamb. Am am, nop mindeniŋgamb siŋak maŋ maŋ gakniŋ, nop ñinuk nup parchim niŋek, simb timey yimb gek, kasek am nup di kaykol gakniŋ, 21 aŋgniŋgamb, ‘Bapiy. Gor windin yirik ar ak timey giy, windin yirik ar nip ak timey giy gipiyn rek, yip “Ñiyand” ma aŋgnimin aŋgniŋgamb.’

22 “Nop pen, bi woŋg nup giñiniŋgambay gok kuyip aŋgniŋgamb, ‘Ñiyand ak pisnep kurgiy kumak rek ayak ak pen; miñiy niŋsipiyn. Nup chech paryomb ak ayñiy, ñin riyŋ ayñiy, tomb tirup ayñiy ginimimb. Kun giy, am makaw ñiluk tep yimb bap pik dand apem, daŋgiy ñimbyiŋg, miñmiñ ginjun aŋgniŋgamb.’ Aŋgek, aŋgniŋgamb rek giy, keñmaŋgiy daŋgiy ñimbyiŋg, miñmiñ giniŋgambay.

25 “Pen ñinuk nind ak, woŋgday okok giraŋgiy, andkind yep korip maŋ siŋak apiy niŋniŋgamb; giyta pikiy, miñmiñ giyiŋg geniŋgambay. 26 Kun gey niŋiy, bi nop nup woŋg giñemb bap nup aŋgniŋiy aŋgniŋgamb, ‘Yergispay?’ 27 Aŋgek aŋgniŋgamb, ‘Namam kisen kumimb aŋgiy niŋbun ak pen; miñiy andkind apek, nap makaw ñiluk tep yimb bap, pik daŋgiy ñimbyiŋg, miñmiñ gispay aŋgniŋgamb.’

28 “Aŋgek, nup miluk timey yimb yapek, korip miŋgan ma yimb amniŋgamb; mis akyaŋ nep mindeniŋgamb. Nop pen mis apiy, ‘Korip miŋgan wan aŋgiy’ nup minim sisayn aŋgek, 29 ñinuk aŋgniŋgamb, ‘Yand minim apan rek kindik giy, bi yikop woŋg giñimbay rek ak mindiy, woŋg nip ak per gen gen, simiy kuŋay yimb nep yinimb. Pen yip meymey ñiluk bap ñey, buŋgiy yand gok yip pik daŋgiy ñimbyiŋg, miñmiñ ma gipun. 30 Ñinak kun ak, tap bilok ñinak gok dam biyn siy, tap okok giy, ñimbdiy apek, nup simb niŋiy, makaw ñiluk tep yimb ak pikpan aŋgniŋgamb.’

31 “Kun aŋgek, nop ñinuk nup aŋgniŋgamb, ‘Chirapiy per mindpur rek, tap yand gok maŋgiysek nak diniŋgamban. 32 Namam kisen kumimb rek ayak ak pen; miñiy tip ak apek yimb niŋiy mey, miñmiñ gispun aŋgniŋgamb’ aŋgak.”

Copyright information for `KMH