Revelation of John 22

Ñiŋg Ñimbiy Perper Mindeniŋgambay Ak

Enjol kun ak, yip ñiŋg tund teprep ñimbiy, perper mindeniŋgambay ak yomek niŋnik. Ñiŋg kun ak, Gor yip, Siypsiyp Ñiluk ak yip siya kiyŋ kiyk apiymiŋay bisgipiyr siŋak nimb kilam jiwiy, dawin yomb lor namb ak apiy amnak. Ñiŋg gol pis pis mon ñimbiy, perper mindeniŋgambay gok jakak. Mon bind kun gok, simiy nokom nokom takin keykey anep wimiŋgan ak, maŋgiy piyip. Pen mon kas kun ak, biynimb miñmon keykey gok kuyip, gek suŋ aynimuŋ rek nep mindip.

Dawin yomb kun ak, biynimb asiŋ gok mindeniŋgiy rek ma ayip. Gor yip, Siypsiyp Ñiluk ak yip siya kiyŋ kiyk apiymiŋay ak, dawin yomb namb siŋak ay bisiŋg mindrikniŋ, biynimb gok jomluk kuyip apiymiŋay niŋyiŋg, lotiw giyiŋg yimb dand araniŋgambay. Siypsiyp Ñiluk yimb nup ak, awinbeŋ kuyip biyoŋ tikayey mindeniŋgamb. Kisyim ma winiŋgamb. Pen pumb yip, lam yip biynimb gok kuyip, melik yomimb rek ma yomniŋgamb; Gor Biyomb yimb ak melik kiyk ak mindakniŋ, kiyk perper kiyŋ rek mindeniŋgambay.

Jiysis Maŋ Mindip Winiŋgamb!

Pen enjol ak yip aŋgak, “Minim aspiyn kun ak minim yesek mer: niŋind yimb. Niŋiy diniŋgiy. Gor Biyomb, Kawnan nuk bi minim nup aŋgep gok, gos ñek minim aŋgyiŋgipay ak nep, yip yokek apiy, biynimb Gor nup direp gipim gok, maŋ mindip giniŋgamb minim ak aŋgñimbiyn aŋgak.”

“Niŋim! Maŋ mindip niniŋgayn. Biynimb an minim aŋgip biy kisen giniŋgambay gok, Gor gek miñmiñ giniŋgambay aŋgak.”

Yand Jon, tap gak kun gok sek, enjol minim aŋgak kun gok sek niŋdiyiŋg; apyap tomb aŋgin nup siŋak koŋgim yimiy, nup lotiw giyn aŋgen; yip aŋgak, “Mer! Yip kun ma ginimin; Gor nup nep aŋgniŋnimin. Yand bi yikop nup woŋg giñimbiyn. Nimb biynimb minim mindip buk biy kisen gipim gok sek, namam Gor nup minim aŋgep gok sek Gor nup direp gipim rek gipiyn aŋgak.”

10 Pen yip aŋgak, “Kisen giniŋgamb minim tikpan kayaŋ ak, ma weyiŋg chichiy ginimin. Yenen: maŋ mindip, minim tikpan rek maŋgiysek giniŋgamb. 11 Kun ak nen, biynimb timey gipay gok, timey ar ak nep gi mindeniŋgiy; biynimb tep gipay gok, tep ar ak nep gi mindeniŋgiy. Biynimb tap siy tap timey giy, asiŋ mindpay gok, asiŋ nep mindeniŋgiy; biynimb suŋ-tep mindpay gok, suŋ-tep nep mindeniŋgiy aŋgak.”

12 Jiysis aŋgip, “Niŋim! Yand mey, Bi siŋok kiñiŋ giy mindiy, mind dand apiy, mindnep mindeniŋgayn. Junj yand nep; piñ ak yand nep mindpiyn. Maŋ mindip niniŋgayn. Ñin kun ak, nimb biynimb yand gok yip yerip yerip gipim rek niŋay, pen kunep direp yimb giniŋgayn. Yand Bi kiñiŋ giy mindiy, mind dand apiy mindnep mindeniŋgayn. Junj ak yand nep; piñ ak yand nep mindpiyn.

14 “Biynimb chech kiyk ñiŋg pikrep yimb giy mindeniŋgambay gok, miñmiñ giniŋgiy. Mon maŋgiy ñimbiy perper mindeniŋgambay ak ñor ñimbiy, am dawin yomb suŋ-tep miŋgan ak sikiy amniŋgambay. 15 Pen kayn ayndik gok, dawin suŋ-tep kun ak amniŋgiy rek ma ayip. Biynimb kunj gipay gok, biyn siy bi siy gipay gok, tap timey gipay gok, chip ñapay gok, tap yikop okok gor chin aŋgiy aŋgniŋbay gok, tom gun aŋgiy niŋbay gok mis biyaŋ nep mindeniŋgambay.

16 “Yand Jiysis, enjol yand ak aŋgyoken, am nimbip biynimb miñmon keykey yip chiŋgipim gok, minim aŋgñimb. Yand bi siŋok, Depiyt tik dand amiy tikey, Biyomb mindeniŋgamb aŋgyak ak nep. Yand mey, gap poŋglin yomb miñmon yowniŋg gakniŋ, aranjakniŋgamb aŋgyak ak mindpiyn.”

17 Pen biyn siŋok, Bi yand ak, yip pisnep diy dand amniŋgamb aŋgip ak sek, Gor Kawnan ak sek ‘Winimin!’ apiyr.

Biynimb minim kun biy niŋiy diniŋgiy gok kunep, ‘Winimin!’ aŋgniŋgiy.

Nimbip biynimb kuŋam kinjik gek mindpim gok, maŋgiysek wim! Apiy, ñiŋg ñimbiy perper mindeniŋgambay ak, yikop diy ñiŋnimimb.

18 Nimb biynimb minim kun biy aŋgey niŋnimimb gok, niŋrep ginimimb. Biynimb minim kun biy niŋiy, minim yesek gunap sesek yiŋgoŋg geniŋgambay; Gor pen gek, miker yomb aŋgip gok kuyip diniŋgamb. 19 Pen biynimb minim kun guniy, day gunap ma niŋjun aŋgiy kirgeniŋgambay, Gor kuyip pen mon maŋgiy ñimbiy perper mindeniŋgiy aŋgip ak ma ñiy, dawin suŋ-tep perper mindeniŋgambay ak sek mer aŋgek, ma amniŋgambay.

20 Bi minim biy niŋind nep tikip aŋgiy niŋimb ak aŋgip, “Yaw! Maŋ mindip niniŋgayn aŋgip.”

Biyomb Jiysis! Apan kun ak niŋind apan! Kasek winimin!

21 Biyomb chin Jiysis nimbip, Gor biynimb nuk gok, mapin diyiŋg nep mindonimuŋ. Tep.

Copyright information for `KMH