Philemon 1

Yad Pol. Krais Jisas nop wög gen, yɨp mɨñ lel mɨdebin. Yad mam cɨn Timoti eip mɨdɨl, nɨbep mɨj nɨbaul ñu kɨl tɨkobɨr.

Mam tep cɨn Pilimon, cɨn wög jɨm ñɨl gɨpɨn.
Copyright information for `KMHM