Ephesians 5

KWOTA NA GOD RIITI HABAK CHISHI TA

Kwo eeta God riita kwoya hechawa yikapwa tawey, kwo na God riitabaga sokwa eecha sii. Rukusii tawa boboy sii kwota chishi taweyn, otii tawa yon sa siitii kowu ta. Kraist riita nona rukusii tawak, riiti popoyen nona ha tawaga kwo na eechaba rukusiiba ta. Kraist riita hari, opel otii tawa boboyega eecha otiir. Worek, si kwowa sokwa God riitak irek, rii meejirek, rii kowya hikir.

Kwo riiti ma mima tawey, diita yikadey boboy kwotak yakasakech: nobo anemesheroko tawey, mey oboy saga kwoya hechawey, kapasek boboyen otii tawey, kwo eena heechi sumowukasakech. Kwo opoche majin otii kehatanakech. Hikisha majin batanakech. Kapasek anemesheroko majin batanakech. Eeta yikadey boboy sii kepi boboyen otii mukuchikasakech. Ayo. Kwota God riitaban na woshia ta. Kwota diita oboyen otii hecho: nobo anemesheroko tawa ma ye, ma inyaka keha tawey ye, ma mey boboyen kwoya woy hechawa ma ye eeta yikadey ma ye Kraist riiti kigdom, God riiti kigdom ye iyarekasakech. Yecha woshepii tawa god riina sumowutu.

Iipa akar ma yepa kwona hikisha tawa majik bachi kapasek nobon mukuchikiita. Eecha otii tawa yikadey boboyen God rii eena kwotayechi riiti majin nasowoy tawa man pikiita. Eena kwo eeta yikadey ma yechaka nareboy siichi chishikasakech. mashi kwota niyik tar. Apa Harapa rii kwona habak yayari, kwota na habak tawa maga eecha chishi ta. Haba sii kepi boboyen mukuchichawak, boboy kepin, nagwa nagwa otii tawa boboyen, omutiik tawa boboyen geenyik yesokwa tanak, ma ye hechi otii takiita. 10 Harapa riita inyakak kwoya hiki tawa boboyen kwo na eena hechi eechaba otii ta. 11 Kwo opoche niyik tawa ma yechaka nareboy siitanakech. Yaho, kwota na eyey man mukuchicha eeta yikadey boboy sii eeta kapasek. 12 Ada yecha otiichi veenyi tawa boboyen kwodii wokasakech. Yaho. Ada harapa hiibiiya yato. 13 Ayo. Haba sii eyey boboy yechi mun kwodii wochawak, ye eyey geenyik tawa. Wowak, eyey boboy ye geenyik tawey, eeta habaga eecha tawa. 14 Eena diita maji sii tawa:

  • “Mii ma watawey, na sokwa!
  • Miita tiiriimok sokwanak, Kraist riipa miina
  • habak chey hekiita.”
15 Kwota na chishi tawa nobon ow poy siichi chishi ta. Opoche otii henyan biish tawa ma chishi tawaga eecha chishitanakech. Kwo otiihechawa ma chishi tawabaga na eecha chishi ta. 16 Kwo apa God riita otii tawa abon na otii ta. Kapo komas nobokasakech. Apa diita kapasek nedii, iipa kwo sobo yo otii takiita. 17 Eena kwo opoche hikishatanakech. God riita ma mima yecha otiiken inyakak hikichi otii tawa abon na hehar na yesha hecha.

18 Kwo opoche ukun eechi beyitanakech. Eecha otiiney, ii kapsek siikiita. Kwota Spiriten na yanak, sa kwona takiikiisii. 19 Kwo na sam hokwan, song hokwan, anadii holi hokwan eena hokwa chicha. Kwoti inyakak kujak, na chichanak, Harapa riiti hin yesokwa ta. 20 Eyey nedii kwota na eyey boboyen God Apoko riina Harapa Jisas Kraist riiti hik na woshia ta.

MA MIMA REEV SII TAWA MAJI

21 Kwota na Kraist riiti hin yesokwa tanak, yaka kumwoy, yechi kuruk na ta.

22 Mima kwo na niji ma riiti kuruk ta. Harapa riiti kuruk tawaga, na eecha ta. 23 Boyewak eecha otiito? Ma rii eeta mima siiti masekii. Kraist riita Kristen yechi masekii tawaga eena eecha tawa. Kristen ma ye eeta Kraist riiti maba. Riita yenya yesokwa yichir. 24 Kristen ye eeta Kraist riiti kuruk tawaga, mima kwo na eechaba kwoti ma yechi kuruk ta.

25 Ma kwo Kraist riita riiti Kristen ma mima yenya rukusiichi hachirega, ma kwo na kwoti mima yenya eechaba rukusii ta. 26 Kraist rii riiti ma mima yenya ukuk yeetiichi riiti majik yeetiichi holi siiken mayama heken eena eecha otiir. Eecha otiiri, riiti Kristen ma yecha kehakasakech. Kapasek siikasakech. Yecha kepiba tanak, holi maba takiita. 28 Ma kwota kwoti maban mayama rukusii tawaga, kwoti mima yenya na eechaba rukusii ta. Ma por rii riiti miman rukusii taney, rii riiti maban rukusiibato. 29 Nota hecho ma por rii riiti maban mayama yuyakasakech. Yaho. Rii hehar tawak, havato. Kraist riita Kristen yenya otii tawaga rii eechaba otiito. 30 No eeta Kraist riiti yatii, tapa, miy, mabiya. 31 Mashikeyir maji eecha wocho: “Ma rii apoko nokwapan heechi i reev siiney, mima siina yaney, piir sa podat maba sapibak sii.” 32 Diita veenyi tawa maji sii harapa maji tawa. Ada hikitu eeta maji Kraist riiti maji Kristen mayechi maji. 33 Wowak, diita maji kwona wobato. Kwo mayama maban rukusii tawaga, kwoti miman na eechaba rukusiiba ta. Wowak, mima sii sa siiti ma riiti hin sa yesokwa ta.

Copyright information for `KMO